R., Šime
1 Mrzljak, I., Rončević, Š., 1981: Akcija pošumljavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac«. Š.L. 10-12, s.480    PDF
2 Mrzljak, I., Rončević, Š., 1981: Akcija pošumijavanja na području Šumskog gospodarstva »Karlovac« 1981. godine. Š.L. 10-12, s.481    PDF


                UNDER CONSTRUCTION