R., Dominik
1 D. Raguž, 1978: Stanje i uloga divljači u zaštiti čovjekova okoliša ekosistema krša .. Š.L. 4-5, s.159    PDF
2 Raguž, D., 1990: Alojzije Frković: LOVAČKE TROFEJE — OBRADA OCJENJIVANJE I VREDNOVANJE, Lovački savez Hrvatske, Zagreb 1989. str. 240.. Š.L. 6-8, s.212    PDF
3 Raguž, D., 1990: Odstrelna zrelost srneće divljači. Š.L. 11-12, s.475    PDF
4 Dominik RAGUŽ, 1991: Obvezatni i dobrovoljni rad lovaca u lovačkim društvima Hrvatske. Š.L. 6-9, s.285    PDF
5 Raguž, D., 1992: Procjena lovačke opreme te kalkulacija odnosnih godišnjih troškova za lovstvo u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.87     PDF
6 Raguž, D., 1992: Prof. dr. DRAGUTIN ANDRAŠIĆ. Š.L. 3-5, s.235    PDF
7 Raguž, D., 1992: Istraživanje lovnoturističke djelatnosti na području Republike Hrvatske. Š.L. 9-10, s.431    PDF
8 Raguž, D., Grubešić, M., 1993: Stanje farmskog uzgoja divljači u Europi. Š.L. 11-12, s.519    PDF
9 Raguž, D., 1994: ALOJZIJE FRKOVIĆ, kao pisac iz Šumarstva i lovstva. Š.L. 1-2, s.51     PDF
10 Raguž, D., Grubešić, M., Tomljanović, J. i Markota, I., 1994: Usporedba trofejne vrijednosti nekih populacija muflona (Ovis ammon musimon Pallas.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91     pdf
11 Raguž, D., 1999: Stjepan Puljak. Š.L. 9-10, s.513    PDF
12 Raguž, D., 2000: Andrija Kristić, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.99     PDF
13 Raguž, D., Grubešić, M., Starčević, T., 2002: Tradicija obrazovanja šumarskih kadrova za potrebe lovstva u Republici Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.613    pdf
14 Raguž, D., 2004: Mr. sp. Marin Tomaić, dipl. ing. šum.. Š.L. 5-6, s.332    PDF
15 Raguž, D., 2004: Mr. sp. Vlado Jumić, dipl. ing. šum.. Š.L. 5-6, s.333    PDF
16 Raguž, D., 2004: Mr. sc. Darko Beuk, dipl. ing. šum.. Š.L. 9-10, s.579    PDF
17 Raguž, Dominik, 2006: Frković A.: Priručnik za ocjenjivane lovačkih trofeja. Š.L. 7-8, s.379    PDF


                UNDER CONSTRUCTION