R., Mile
1 Mile RADOČAJ, Mario BOŽIĆ, Mislav VEDRIŠ, 2012: Uporabljivost Vertexa pri izmjeri strukture brdske bukove sastojine primjenom uzoraka promjenjive vjerojatnosti selekcije. Š.L. 9-10, s.491    pdf
2 Mile Radočaj, 2015: IVAN BOŽIČEVIĆ – SLUNJSKI, DIPL. ING. ŠUM. (1937-2015). Š.L. 9-10, s.496    PDF


                UNDER CONSTRUCTION