PRPIĆ, Branimir
1 Prpić B., 1964: Ispitivanje srašćivanja korijena poljskog jasena (Fr. angustifolia Vahl) pomoću radioaktivnog izotopa fosfora (32P).. Š.L. 9-10, s.426    PDF
2 Prpić B., 1966: Štete kao posljedica ovoja leda na krošnjama u g. j. »Josip Kozarac« šumarije Lipovljani. Š.L. 7-8, s.347    PDF
3 Prpić B., 1967: Prilog srašćivanju korijenja i akumulacija radioaktivnog izotopa fosfora (P32) u lišću, deblu i korijenju poljskog jasena (Fraxinus angustifolia Vahl) u stadiju mladika. Š.L. 11-12, s.482    PDF
4 B. Prpić, 1969: Korijenje šumskog drveća, Prilog izučavanju morfologije šumskog drveća srednje Evrope (Köstler J. N., Brückner E., Bibelriether H.). Š.L. 7-8, s.306    PDF
5 T. Filipan, B. Prpić, 1969: Prilog poznavanju penetracije fosfora (P32) u nekim tlima Hrvatske u kojima se osnivaju plantaže i intenzivne kulture šumskog drveta. Š.L. 9-10, s.309    PDF
6 Prpić, B., 1970: Primjena radioaktivnih izotopa u uzgajanju šuma. Š.L. 3-4, s.106    PDF
7 Prpić, B., 1972: Neke značajke prašume Čorkova Uvala. Š.L. 9-10, s.325    PDF
8 B. Prpić, 1974: Ekološki aspekt sušenja hrastovih sastojina u nizinskim šumama Hrvatske. Š.L. 7-9, s.285    PDF
9 Prpić, B., 1975: Ing. M. Markanović. Š.L. 7-10, s.397    PDF
10 B. Prpić , 1975: Da se prisjetimo. Š.L. 11-12, s.407    PDF
11 B. Prpić, 1976: Šumarski list 1876—1976.. Š.L. 1-2, s.5     PDF
12 B. Prpić, 1976: Reagiranje biljaka hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) iz dva različita staništa na različite uvjete vlažnosti. Š.L. 3-4, s.117    PDF
13 B. Prpić, 1976: U novo stoljeće. Š.L. 7-9, s.289    PDF
14 referat Prof. Dr. B. Prpića, 1976: Osnutak i rad Hrvatsko-slavonskog šumarskog društva (današnjeg Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske) u vremenu od 1846—1976. godine kao i razvitak Šumarskog lista od osnivanja do danas (1876—1976). Š.L. 7-9, s.361    PDF
15 B. Prpić, 1977: NA PRAGU NOVOG STOLJEĆA. Š.L. 1-2, s.3     PDF
16 B. Prpić, 1977: Osobito priznanje rada dra Đure Rauša.. Š.L. 1-2, s.109    PDF
17 B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić, 1977: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .. Š.L. 5-7, s.312    PDF
18 B. Prpić, 1977: Uloga šume u zaštiti čovjekova okoliša.. Š.L. 8-9, s.357    PDF
19 Prpić, B., 1979: Uvodna riječ na proslavi stogodišnjice osnivanja Nadzorništva za pošumljavanje krša u Senju. Š.L. 1-3, s.7     PDF
20 Prpić, B., 1980: Sadašnja problematika Motovunske šume u Istri s prijedlogom rješenja. Š.L. 5-6, s.189    PDF
21 Prpić, B., 1980: Prof. dr STEVAN JOVANOVIĆ. Š.L. 5-6, s.285    PDF
22 Prpić, B., 1980: Dr STJEPAN FRANČIŠKOVIĆ. Š.L. 5-6, s.291    PDF
23 Prpić, B., Rauš, Đ., Prebježić, P., 1981: Mogućnost unošenja crvenog hrasta (Quercus borealis maxima Sarg.) u šumska staništa SR Hrvatske. Š.L. 8-9, s.331    PDF
24 Prpić, B., 1981: NAGRADE I PRIZNANJA NAJBOLJIMA IZ NAŠE STRUKE. Š.L. 10-12, s.411    PDF
25 Prpić, B., 1981: M. Gračanin — Lj. Ilijanić: Uvod u ekologiju bilja. Š.L. 10-12, s.513    PDF
26 Prpić, B., 1982: VICE IVANČEVIĆ — magistar šumarstva. Š.L. 11-12, s.521    PDF
27 Prpić, B., 1983: Dr Vladimir BAKARIĆ. Š.L. 3-4, s.111    PDF
28 Prpić, B., 1985: Prof. dr MILAN ANDROIĆ. Š.L. 3-4, s.107    PDF
29 Prpić, B., 1985: Prof. dr STJEPAN BERTOVIĆ. Š.L. 3-4, s.111    PDF
30 Glavač, V., Koenies, H. i Prpić, B., 1985: O unosu zračnih polutanata u bukove i bukovo-jelove šume Dinarskog gorja sjeverozapadne Jugoslavije. Š.L. 9-10, s.429    PDF
31 Prpić, B., 1985: Studija o utjecaju vodne stepenice Đurđevac na šumu Repaš. Š.L. 11-12, s.541    PDF
32 B. Prpić, 1985: Akademik Prof. dr MILAN ANIĆ. Š.L. 11-12, s.589    PDF
33 Prpić, B., 1986: Naši jubileji u svjetlu XVIII IUFRO Kongresa. Š.L. 7-8, s.273    PDF
34 Prpić, B., 1986: Ekologija šuma, razvoj i primjena. Š.L. 7-8, s.279    PDF
35 Prpić, B., 1987: Ekološka i šumsko-uzgojna problematika šuma hrasta lužnjaka u Jugoslaviji. Š.L. 1-2, s.41     PDF
36 Prpić, B., 1987: Sušenje šumskog drveća u SR Hrvatskoj s posebnim osvrtom na opterećenje Gorskog Kotara kiselim kišama s teškim metalima. Š.L. 1-2, s.53     PDF
37 Prpić, B., 1987: Uloga posavskih šuma u života Lipovljanskog kraja. Š.L. 3-4, s.135    PDF
38 Prpić, B., 1987: 80-godina prvih doktora šumarskih znanosti. Š.L. 10-12, s.668    PDF
39 Prpić, B., 1988: O budućnosti šuma u SR Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.101    PDF
40 Prpić, B., 1988: BRANKA BAĐUN, tehn. urednik Šum. lista. Š.L. 3-4, s.183    PDF
41 Prpić, B., 1988: Umiranje šuma — uzroci i posljedice. Š.L. 5-6, s.193    PDF
42 Prpić, B., Komlenović, N. i Seletković, Z., 1988: Propadanje šuma u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.195    PDF
43 Prpić, B., 1988: Promocija »MALE EKOLOŠKE BIBLIOTEKE".. Š.L. 5-6, s.282    PDF
44 Prpić, B., 1989: Međunarodni SIMPOZIJ o propadanju šuma. Š.L. 6-8, s.233    PDF
45 Prpić, B., 1989: Propadanje šuma u SR Hrvatskoj i Jugoslaviji. Š.L. 6-8, s.235    PDF
46 Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S., 1989: Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.423    PDF
47 Prpić, B., 1990: Šumski ekosistemi u Hrvatskoj danas — retrospektiva i sutrašnjica. Š.L. 6-8, s.209    PDF
48 Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213    PDF
49 Prpić, B., 1990: 6. IUFRO simpozij o jeli održan je u Zagrebu od 24. —27. rujna 1990. godine. Š.L. 11-12, s.552    PDF
50 Prpić, B., 1991: Propadanje šuma. Š.L. 3-5, s.105    PDF
51 Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M., 1991: Propadanje šuma u Hrvatskoj i odnos pojave prema biotskim i abiotskim činiteljima danas i u prošlosti. Š.L. 3-5, s.107    PDF
52 Klepac, D., Prpić, B., 1991: Znanstveni skup o ANTUNU LEVAKOVIĆU. Š.L. 6-9, s.381    PDF
53 Prpić, B., 1991: Hrvatske šume i srpska agresija na Hrvatsku. Š.L. 10-12, s.443    PDF
54 Prpić, B., 1992: O vrijednosti općekorisnih funkcija šuma. Š.L. 6-8, s.301    PDF
55 Prpić, B., 1992: Odabiranje oštećenih stabala za sječu i obnovu sastojina opustošenih propadanjem. Š.L. 11-12, s.515    PDF
56 Prpić, B., 1993: Uloga šuma u održivome razvoju Republike Hrvatske. Š.L. 1-2, s.5     PDF
57 Prpić, B., 1993: Kuda i kako dalje s hrvatskim šumama. Š.L. 9-10, s.359    PDF
58 B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
59 Prpić, B., Seletković, Z. i Ivkov, M., 1994: Oštećenost krošanja glavnih vrsta drveća u Hrvatskoj u odnosu na radijalne priraste. Š.L. 1-2, s.3     pdf
60 Prpić: B., 1994: Prof. dr. sc. dr mult. h. c. Hans Leibundgut. Š.L. 1-2, s.65     PDF
61 B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 3-4, s.68     PDF
62 B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 5-6, s.136    PDF
63 B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 7-8, s.200    PDF
64 B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 9-10, s.269    PDF
65 Prpić, B., Seletković, Z., Vukelić, J., 1994: Primjena dosadašnjih sustavnih istraživanja propadanja šuma kod procjene kemijske opterećenosti susjednih poljoprivrednih prostora Hrvatske. Š.L. 9-10, s.283    pdf
66 Prpić, B., 1994: Pleše-Lukeža: Sumrak goranskih šuma. Š.L. 9-10, s.321    PDF
67 B. Prpić, 1994: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 11-12, s.328    PDF
68 B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
69 B. Prpić, 1995: 22. OŽUJAK SVJETSKI DAN VODA. Š.L. 4, s.73     PDF
70 B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 4, s.116    PDF
71 B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOGA UREDNIKA. Š.L. 5-6, s.161    PDF
72 B. Prpić, 1995: USUSRET XX. SVJETSKOM KONGRESU IUFRO. Š.L. 7-8, s.221    PDF
73 B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 9-10, s.286    PDF
74 B. Prpić, 1995: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 11-12, s.357    PDF
75 Prpić, B., 1995: Stanje šumskih ekosustava u Nacionalnom parku »Plitvička jezera« poslije srbo-četničke okupacije 1991-95.. Š.L. 11-12, s.407    PDF
76 B. Prpić, 1996: DA LI ŠUMARSTVO ZAISTA PRODAJE PITKU VODU, ČIST ZRAK, ESTETSKI UGOĐAJ EKOLOŠKE FUNKCIJE KOJE STVARA ŠUMA?. Š.L. 1-2, s.1     PDF
77 Prpić, B., 1996: Međunarodna konferencija o šumama, vodama i biološkoj raznolikosti.. Š.L. 1-2, s.74     PDF
78 B. Prpić, 1996: Smijemo li obnovu sastojina oštećenih propadanjem šuma zanemariti?. Š.L. 3-4, s.88     PDF
79 Prpić, B., 1996: Štefan Korpel: Die Urwälder der Westkarpaten. Š.L. 3-4, s.202    PDF
80 B. Prpić, 1996: Hidroelektrana Novo Virje ili rezervat biosfere "Drava - Mura". Š.L. 5-6, s.216    PDF
81 B. Prpić, 1996: ŠUMARSKA ETIKA. Š.L. 7-8, s.297    PDF
82 Prpić, B., 1996: Vicko IVANČEVIĆ. Š.L. 7-8, s.372    PDF
83 B. Prpić, 1996: PONOSIMO SE SVOJOM PROŠLOŠĆU. Š.L. 9-10, s.384    PDF
84 Prpić, B., 1996: 120 godina Šumarskog lista. Š.L. 9-10, s.391    PDF
85 Filipan, T., Prpić, B., Ružinski, N., 1996: Štetne posljedice viška N-spojeva u ekosustavu šuma i opskrba pitkom vodom. Š.L. 9-10, s.411    pdf
86 Prpić, B., 1996: Prof. dr. sc. Slavko Matić, dipl. inž. šum. Š.L. 9-10, s.435    PDF
87 B. Prpić, 1996: HRVATSKO ŠUMARSTVO U ZAŠTITI PRIRODE. Š.L. 11-12, s.452    PDF
88 B. Prpić, 1997: Zakon o šumama bez šumara. Š.L. 1-2, s.1     PDF
89 Prpić, B., 1997: Prof. dr. sc. Milan Glavaš: Osnove šumarske fitopatologije.. Š.L. 1-2, s.68     PDF
90 B. Prpić, 1997: Kako poslije prenamjene šume obnoviti njenu ekološku funkciju. Š.L. 3-4, s.113    PDF
91 Prpić, B., 1997: Još o hidroelektrani Novo Virje. Š.L. 3-4, s.195    PDF
92 B. Prpić, 1997: Izrada nacionalne strategije i akcijskoga plana zaštite biološke i krajobrazne raznolikosti. Š.L. 5-6, s.213    PDF
93 Matić, S., Prpić, B., 1997: Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.225    pdf
94 Prpić, B., 1997: Prof. dr. sc. Mladen Stjepan Figurić. Š.L. 5-6, s.313    PDF
95 Prpić, B., 1997: Prof. dr. sc. Joso Vukelić. Š.L. 5-6, s.314    PDF
96 Prpić, B., 1997: Svečana skupština AŠZ. Š.L. 5-6, s.333    PDF
97 B. Prpić, 1997: Baranjske šume i Kopački rit. Š.L. 7-8, s.341    PDF
98 B. Prpić, 1997: Kako obilježiti dan našega šumskoga bogatstva i struke. Š.L. 9-10, s.461    PDF
99 B. Prpić, 1997: O povezanosti šumarstva i lovstva. Š.L. 11-12, s.577    PDF
100 Prpić, B., Seletković, Z., Tikvić, I., 1997: O utjecaju kanala Dunav - Sava na šumske ekosustave. Š.L. 11-12, s.579    pdf
101 B. Prpić, 1998: Crni dan šumarske struke. Š.L. 1-2, s.1     PDF
102 Prpić, B., 1998: Stella Šatalić i Stanislav Štambuk: umsko drveće i grmlje jestivih plodova. Š.L. 1-2, s.70     PDF
103 Prpić, B., 1998: Petar Vidaković: Nacionalni parkovi u svijetu.. Š.L. 1-2, s.72     PDF
104 Prpić, B., 1998: Ljerka Regula-Bevilacqua: Botanički vrt Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu 1889-1989.. Š.L. 1-2, s.73     PDF
105 Prpić, B., 1998: Josip Tomašević: Drvo u podnim konstrukcijama - načela ugradnje. Š.L. 1-2, s.74     PDF
106 Gračan, J., Prpić, B., 1998: Dr. sc. Nikola Komlenović (10. 8. 1936. - 10. 2. 1998.). Š.L. 1-2, s.116    PDF
107 B. Prpić, 1998: PREPUŠTAMO LI ŠUMARSTVO DILETANTIMA?. Š.L. 3-4, s.128    PDF
108 Prpić, B., 1998: Međunarodna konferencija: "Potrajno gospodarsko korištenje nizinskih rijeka i zaštita prirode i okoliša". Š.L. 3-4, s.179    PDF
109 B. Prpić, 1998: O OSJETLJIVOSTI ŠUME U KRAJOBRAZU HRVATSKOGA JADRANSKOG PRIMORJA. Š.L. 5-6, s.204    PDF
110 Prpić, B., 1998: Prilagodba poljoprivrede i šumarstva klimi i njenim promjenama, HAZU.. Š.L. 5-6, s.285    PDF
111 Prpić, B., 1998: Medunarodna konferecija, Održivo gosp. korištenje nizinskih rijeka i zašt. prirode i okoliša.. Š.L. 5-6, s.288    PDF
112 B. Prpić, 1998: Šumski požari - tema ljeta. Š.L. 7-8, s.301    PDF
113 Prpić, B., 1998: Održivi razvoj šumovitoga krajobraza riječne nizine.. Š.L. 7-8, s.359    PDF
114 B. Prpić, 1998: ŠUMSKO BOGATSTVO U NACRTU PRIJEDLOGA PROGRAMA PROSTORNOG UREĐENJA REPUBLIKE HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.396    PDF
115 Prpić, B., 1998: J. Vukelić i Đ. Rauš: Šumarska fitocenologija i šumske zajednice u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.472    PDF
116 Prpić, B., 1998: S. Božičević: Plitvička jezera, prirodoslovni turistički vodič, fotomonografija. Š.L. 9-10, s.486    PDF
117 B. Prpić, 1998: Certifikacija šuma, šansa za hrvatsko šumarstvo i preradbu drva. Š.L. 11-12, s.489    PDF
118 B. Prpić, 1999: Jesu li šumarski stavovi prilikom investicijskog zahvaćanja u prostore nizinskih šuma u slučaju kanala Dunav-Sava i Hidroelektrane Novo Virje konzervativni?. Š.L. 1-2, s.1     PDF
119 B. Prpić, 1999: VODNI DOPRINOS. Š.L. 3-4, s.92     PDF
120 B. Prpić, 1999: DANI HRVATSKOG ŠUMARSTVA. Š.L. 5-6, s.180    PDF
121 Prpić, B., 1999: Gospodarsko povezivanje Dunava s Jadranom - Okrugli stol, Osijek 3. 6. 1999.. Š.L. 5-6, s.265    PDF
122 B. Prpić, 1999: ZNAČENJE ŠUME U EKOLOGIJI KRAJOLIKA. Š.L. 7-8, s.285    PDF
123 B. Prpić, 1999: UTJECAJ DOVRŠNE SJEČE NA OPĆEKORISNE FUNKCIJE ŠUME. Š.L. 9-10, s.408    PDF
124 Prpić, B., 1999: Antun Šlat, dipl. inž. šum. (1928 - 1999). Š.L. 9-10, s.519    PDF
125 B. Prpić, 1999: RIJEČ GLAVNOG UREDNIKA. Š.L. 11-12, s.520    PDF
126 B. Prpić, 2000: PROMJENE. Š.L. 1-2, s.1     PDF
127 Prpić, B., 2000: Prof. dr. sc. Zvonimir Potočić (1912 – 1999). Š.L. 1-2, s.120    PDF
128 B. Prpić, 2000: NA POMOLU JE DOBRA SURADNJA IZMEĐU SLUŽBENIH ZAŠTITARA PRIRODE I OKOLIŠA I ŠUMARA. Š.L. 3-4, s.121    PDF
129 Prpić, B., 2000: Akademik Dušan Klepac: Najveća cjelovita šuma hrasta lužnjaka u Hrvatskoj – Spačva. Š.L. 3-4, s.242    PDF
130 B. Prpić, 2000: HORTIKULTURA. Š.L. 5-6, s.260    PDF
131 B. Prpić, 2000: PROPADANJE ŠUMA I PRERADA DRVA OŠTEĆENIH STABALA. Š.L. 7-8, s.360    PDF
132 Glavaš, M., Grubešić, M., Kušan, V., Prpić, B., 2000: Obilježen 5. lipanj – svjetski dan zaštite okoliša (Žutica). Š.L. 7-8, s.484    PDF
133 B. Prpić, 2000: PLITVICE. Š.L. 9-10, s.492    PDF
134 B. Prpić, 2000: HRVATSKO ŠUMARSTVO ZA 21 STOLJEĆE. Š.L. 11-12, s.624    PDF
135 Prpić, B., 2000: Dr. Srećko Božičević: Kamen i voda. Š.L. 11-12, s.732    PDF
136 B. Prpić, 2001: PROMJENA USTROJA ŠUMARSTVA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
137 B. Prpić, 2001: DRAVSKA LIGA. Š.L. 3-4, s.129    PDF
138 Prpić, B., 2001: Tomašević, J.: Drvena vrata europske kakvoće. Š.L. 3-4, s.214    PDF
139 B. Prpić, 2001: OBNOVA ŠUME I EKOLOŠKA JAVNOST. Š.L. 5-6, s.240    PDF
140 Prpić, B., 2001: Obična jela (Abies alba, Mili.) u Hrvatskoj - Silver Fir (Abies alba, Mili.) in Croatia. Š.L. 5-6, s.335    PDF
141 B. Prpić, 2001: OBNOVA LUŽNJAKOVIH SASTOJINA OŠTEĆENIH PROPADANJEM. Š.L. 7-8, s.365    PDF
142 Prpić, B., 2001: Utjecaj vodotehničkih zahvata na stabilnost sastojina hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u Hrvatskoj u primjeru HE Novo Virje. Š.L. 7-8, s.379    pdf
143 B. Prpić, 2001: O POLOŽAJU ŠUMARSTVA I ŠUMARSKE STRUKE U DRŽAVI HRVATSKOJ. Š.L. 9-10, s.472    PDF
144 Prpić, B., Jakovac, H., 2001: Međunarodni dan Drave. Š.L. 9-10, s.551    PDF
145 B. Prpić, 2001: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.580    PDF
146 B. Prpić, 2002: O CILJEVIMA RESTRUKTURIRANJA "HRVATSKIH ŠUMA". Š.L. 1-2, s.1     PDF
147 B. Prpić, 2002: DAN PLANETA ZEMLJE. Š.L. 3-4, s.117    PDF
148 Prpić, B., 2002: Mišljenje o gledištu izvoditelja šumarske studije za H.E. Novo Virje. Š.L. 3-4, s.189    PDF
149 B. Prpić, 2002: "DRAVSKA LIGA" UPOZORAVA!. Š.L. 5-6, s.248    PDF
150 B. Prpić, 2002: PREKRETNICA. Š.L. 7-8, s.356    PDF
151 B. Prpić, 2002: RESSEL. Š.L. 9-10, s.436    PDF
152 Prpić, B., 2002: II. Međunarodni dan Drave. Š.L. 9-10, s.525    PDF
153 B. Prpić, 2002: CERTIFIKACIJA. Š.L. 11-12, s.548    PDF
154 Prpić, B., Cirkveni, M., 2002: Emanuel Vilček (1913-2002). Š.L. 11-12, s.667    PDF
155 Prpić, B., 2003: Utjecaj tehničkih zahvata u prostoru na nizinske šume. Š.L. 5-6, s.230    pdf
156 Prpić, B., 2003: Dr. sc. S. Božičević: Plitvička jezera. Š.L. 9-10, s.516    PDF
157 Prpić, Branimir, 2003: Uvod. Š.L. 13, s.1     PDF
158 Prpić, B., H. Jakovac, 2003: Nadzorništvo - Inspektorat u Senju na stranicama "Šumarskoga lista". Š.L. 13, s.107    pdf
159 Prpić, B., 2004: Profesor dr. sc. Slavko Matić izabran za redovitoga člana Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Š.L. 5-6, s.323    PDF
160 Prpić, B., 2005: Sastanak generacije šumara upisanih 1947. godine. Š.L. 1-2, s.121    PDF
161 Bevanda, P., B. Prpić, 2005: Stjepan Ljevak, (1927-2005). Š.L. 5-6, s.371    pdf
162 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2005: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.558    PDF
163 Prpić, B., 2005: Prikaz dvije izuzetno značajne knjige. Š.L. 11-12, s.645    PDF
164 Branimir Prpić, 2005: Protuerozijska i vodozaštitna uloga šume i postupci njezina očuvanja i unapređenja. Š.L. 13, s.1     PDF
165 Branimir Prpić, Petar Jurjević, Hranislav Jakovac, 2005: Procjena vrijednosti protuerozijske, hidrološke i vodozaštitne uloge šume. Š.L. 13, s.186    pdf
166 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: ŠUMA I PITKA VODA, NEZAOBILAZNA ČINJENICA. Š.L. 1-2, s.1     PDF
167 PRPIĆ, Branimir, 2006: Neutemeljen napad na šumarstvo. Š.L. 3-4, s.86     PDF
168 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: ŠTO NAM DONOSI NAŠIH 160 GODINA HRVATSKOGA ŠUMARSKOGA DRUŠTVA I 130 GODINA “ŠUMARSKOGA LISTA”. Š.L. 5-6, s.174    PDF
169 PRPIĆ, Branimir, 2006: Šumarska znanost o utjecaju šume na eroziju i vodozaštitu. Š.L. 7-8, s.294    PDF
170 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: ČEMU SLUŽE NAŠI NACIONALNI PARKOVI. Š.L. 9-10, s.386    PDF
171 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2006: NA KRAJU JUBILARNE GODINE. Š.L. 11-12, s.476    PDF
172 Branimir Prpić, 2007: ŠUMA I GLOBALNO ZATOPLJENJE KLIME. Š.L. 1-2, s.1     PDF
173 Prof. dr. sc. Branimir Prpić, 2007: PRAŠINA U OČI ZAŠTITARIMA PRIRODE I OKOLIŠA, A POSEBNO ŠUMARSTVU PRILIKOM NOVELIRANJA STUDIJE UTJECAJA NA OKOLIŠ KANALA DUNAV-SAVA. Š.L. 3-4, s.104    PDF
174 Branimir Prpić, 2007: Uloga naših nizinskih šuma u globalnoj promjeni klime. Š.L. 5-6, s.206    PDF
175 Branimir Prpić, 2007: Organizacija javne rasprave o Kanalu Dunav-Sava. Š.L. 7-8, s.312    PDF
176 Branimir Prpić, 2007: Šuma i razvoj turizma u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.406    PDF
177 Branimir Prpić, 2007: Na kraju godine. Š.L. 11-12, s.506    PDF
178 Branimir Prpić, 2008: Što nedostaje Ministarstvu za regionalni razvoj, Šumarstvo i vodno gospodarstvo Vlade Republike Hrvatske. Š.L. 1-2, s.1     PDF
179 Branimir Prpić, 2008: Kakav miraz nude naše struke europskoj uniji. Š.L. 3-4, s.106    PDF
180 Branimir Prpić, 2008: Komu pripada voda koju oplemeni i očuva šuma. Š.L. 5-6, s.220    PDF
181 Branimir Prpić, 2008: Certifikacija Šuma, odumrla stabla i bioloŠka raznolikost. Š.L. 7-8, s.322    PDF
182 Prpić, B., 2008: Prirodni zeolitni tuf iz Hrvatske u zaštiti okoliša. Š.L. 7-8, s.374    PDF
183 Branimir Prpić, 2008: PRISTIGLA DOBRA VIJEST UREDNIŠTVU I AUTORIMA ČLANAKA “ŠUMARSKOGA LISTA”. Š.L. 9-10, s.389    PDF
184 Branimir Prpić, 2008: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.504    PDF
185 Branimir Prpić, 2009: PRIRODNO GOSPODARENA ŠUMA ZNATNO JE KORISNIJA OD PRAŠUME. Š.L. 1-2, s.1     pdf
186 Branimir Prpić, 2009: O ODNOSU ŠUMARSTVA I SLUŽBENE ZAŠTITE PRIRODE. Š.L. 3-4, s.120    pdf
187 Branimir Prpić, 2009: KAKO U PRILIKAMA RECESIJE OSIGURATI BUDUĆNOST NAŠIH MLADIH PRIRODNO GOSPODARENIH ŠUMA. Š.L. 5-6, s.236    pdf
188 Prić, Branimir, 2009: Joso V u k e l i ć , Stjepan Mikac, Dario B a r i č e v i ć , Darko B a k š i ć , Roman Rosavec: Šumska staništa i šumske zajednice u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.350    PDF
189 Branimir Prpić, 2009: JOŠ O ŠUMI I ZAŠTITI PRIRODE U SVEZI S NATURA 2000 U HRVATSKOJ. Š.L. 7-8, s.368    pdf
190 Branimir Prpić, 2009: O ORGANIZACIJSKOM STRUKTURIRANJU HRVATSKIH ŠUMA d.o.o.. Š.L. 9-10, s.468    pdf
191 Branimir Prpić, 2009: UOČI JUBILEJA. Š.L. 11-12, s.568    pdf
192 Branimir Prpić, 2010: O DOVRŠNOM SIJEKU OPLODNE SJEČE U JEDNODOBNIM ŠUMAMA. Š.L. 1-2, s.2     pdf
193 Branimir Prpić, 2010: Znanstveni skup u čast prof. dr. sc. Konrada Pintarića u prigodi 90. obljetnice života, prikaz Zbornika. Š.L. 1-2, s.75     PDF
194 Branimir Prpić, 2010: DANI ŠUMA, SVJETSKI DAN VODA I SVJETSKI DAN METEOROLOGIJE. Š.L. 3-4, s.101    pdf
195 Branimir Prpić, 2010: UZ 114. REDOVITU IZBORNU SKUPŠTINU HŠD-a. Š.L. 5-6, s.209    pdf
196 Branimir Prpić, 2010: DALI I KAKO KORISTIMO BIOMASU KAO ENERGENT?. Š.L. 7-8, s.333    pdf
197 Branimir Prpić, 2010: UZ NOVI ZAKON O ŠUMAMA. Š.L. 9-10, s.445    pdf
198 Branimir Prpić, 2010: NA KRAJU GODINE. Š.L. 11-12, s.557    pdf


                UNDER CONSTRUCTION