PROKIĆ, Makso
1piše M. Prokić, 1881: Koja k pitanju o uharnosti šuma. Š.L. 6, s.309    PDF
2Piše M. Prokić, 1886: Još koja o križevačkom učilištu.. Š.L. 10, s.432    PDF
3Razpravljao u šumar. skupštini M. Prokić, nadšumar., 1887: Iz zakona a za zakon, ili rieč u svoje vrieme.. Š.L. 10, s.430    PDF
4, 1887: Rieč posije skupštine šumarskog družtva.. Š.L. 12, s.529    PDF


                UNDER CONSTRUCTION