P., Dragutin
1Piše D. Polaček, 1911: Držanje i paša koza u području županije ličko-krbavske.. Š.L. 7-8, s.273    PDF
2napisao kr. ug. šum. inžinir Šandor Bartha, preveo D. Polaček, kr. šum. savj., 1914: Njekoliko riječi o izpravnom izračunavanju cijene na panju.. Š.L. 10-11, s.431    PDF
3Napisao Julijo Sztehlo društveni nadmjernik, preveo Dragutin Polaček, kr. šumarski savjetnik, 1915: Novije šumarske visokogradnje u Bosni i Hercegovini.. Š.L. 3-4, s.84     PDF
4Sastavili: 1. dio Josip Gorničić, želj. činovnik u m., II. dio Dragutin Polaček, kr. šum. savjetnik, 1917: Izvadak iz željezničkog poslovnog pravilnika, kojim se uređuje promet sa brzovoznom i teretnom robom unutar granice Austro-Ugarske monarhije, te Bosne i Hercegovine, s obzirom na transport šumskih proizvoda.. Š.L. 3-4, s.92     PDF
5Napisao Dr. Ivan Tuzson, sveučilišni profesor. Preveo D. Polaček, kr. šumarski savjetnik, 1918: Štete od hrastove medljike na erarskom šumskom posjedu u Vinkovcima, Lippi, i Gödöllöu.. Š.L. 5-6, s.105    PDF
6Ing. D. Polaček, 1928: Saobraćajna sredstva i šumske zgrade u drž. šumama Gorskog Kotara u području direkcije šuma u Zagrebu.. Š.L. 10-11, s.420    PDF


                UNDER CONSTRUCTION