PLAVŠIĆ, GOJKOVIĆ, Nevenka
1 Plavšić-Gojković, N., 1968: Zbornik biotehniške fakultete univ. v Ljubljani (D. Mlinšek — Podmlađivanje i neke razvojne značajnosti bukovog i jelovog mladika u prašumi na Rogu).. Š.L. 3-4, s.159    PDF
2 Plavšić — Gojković, N., 1971: J. Kovačević: »Poljoprivredna fitocenologija«. Š.L. 9-10, s.339    PDF
3 Plavšić — Gojković, N., Plavšić, M. i Golubović, U., 1972: Prilog poznavanju biljno-sociološkog sastava i elemenata građe prašumskog rezervata Čorkova Uvala (Nacionalni park Plitvička jezera). Š.L. 9-10, s.348    PDF
4 Plavšić — Gojković, N., 1972: O simpoziju »Južnoevropske prašume i visokoplaninska flora i vegetacija istočno-alpsko-dinarskog područja«, Sarajevo 1969, prikaz .. Š.L. 9-10, s.397    PDF
5 N. Plavšić-Gojković i V. Gaži-Baskova, 1974: Početna istraživanja dinamike i sukcesije vegetacije na trajnim plohama u gospodarskoj jedinici »Josip Kozarac« (Šumarija Lipovljani). Š.L. 1-2, s.41     PDF


                UNDER CONSTRUCTION