PIŠKORIĆ, Oskar
1 Piškorić, O., 1933: Drvni ugalj, umjesto benzina, za pogon motornih vozila. Š.L. 4, s.265    pdf
2 Ing. Oskar Piškorić, 1934: Annales de l´école Nationale des Eaux et Forets et de la Station de recherches et expériences forestieres, 1932 (IV2), 1933 (V1).. Š.L. 9, s.450    PDF
3 Ing. O. Piškorić, 1935: Upotreba drveta u najnovije vrijeme.. Š.L. 3, s.99     PDF
4 O. P, 1935: Izdanja naših šumara u 1934 g.: Ing. J. Miklavžić: Kmetsko gozdarstvo, Ing. V. Novak: O urejanju gospodarstva z gozdi, Ing. S. Baranac: Pokretna poljoprivredna izložba,. Š.L. 3, s.117    PDF
5 Ing. 0. Piškorić, 1935: Jedna knjiga o međunarodnim kongresima, A. Crespel: »Le Marché du bois et son Organisation Internationale«, Paris 1933.. Š.L. 4, s.167    PDF
6 Ing. O. Piškorić, 1935: Šuma kao prirodni i gospodarski objekat. Predavanje na zagrebačkoj Radio-stanici 5 XII 1934.. Š.L. 7, s.328    PDF
7 Ing. O. Piškorić, 1935: Kojim putem? Prilog našoj šumarskoj politici. Š.L. 9-10, s.458    PDF
8 O. P., 1935: Kroz planine Bosne i Hercegovine Redig. Ing. Jovo Popović.. Š.L. 11, s.541    PDF
9 Ing. O. Piškorić, 1936: Šumarstvo u austrijskom zakonu o ustrojstvu poljoprivrednog i šumarskog staleža.. Š.L. 5-7, s.332    PDF
10 Ing. O. Piškorić, 1936: O drvarenju bosansko-hercegovačkog seljaka.. Š.L. 8, s.398    PDF
11 Ing. O. Piškorić, 1936: Savremena upotreba šperovanog drveta.. Š.L. 8, s.436    PDF
12 O. P, 1936: Prilog poznavanju molike. O publikaciji N. Peneva i M. Tamandžijeva: O molici u drž. šumi Ćoravici.. Š.L. 8, s.443    PDF
13 O. Piškorić, 1936: Tri knjige brazilijanskog ministarstva agrikulture: Os caracteres anatomicos das madeiras, Leis Florestaes dos Estados, Codigo Florestal. Š.L. 9, s.505    PDF
14 Ing. O. Piškorić, 1937: Pabirci iz stranog šumarstva.. Š.L. 3, s.151    PDF
15 Ing. O. Piškorić, 1937: Glasnik za šumske pokuse br. 4, Zagreb 1935.. Š.L. 5, s.259    PDF
16 Ing. O. Piškorić., 1937: Evropske šume u svjetlu statistike (Annuaire International de statistique forestiere 1933—1935).. Š.L. 10-11, s.616    PDF
17 Ing. O. Piškorić., 1938: Ing. S. Tregubov: Étude forestiere sur le Picea omorica Panč. 1934.. Š.L. 2, s.91     PDF
18 Ing. O. Piškorić ., 1938: Sv. Plavšić: Staništa Pančićeve omorike na levoj obali Drine, 1936.. Š.L. 2, s.92     PDF
19 Ing. O. Piškorić., 1938: Dr. Sv. Plavšić: Anatomska istraživanja Pančićeve omorike. 1936.. Š.L. 2, s.94     PDF
20 Ing. O. Piškorić, 1938: Prilog poznavanju omorike (Picea omorica Pančić).. Š.L. 11, s.577    PDF
21 Ing. O. Piškorić, 1938: Daljnja istraživanja Dr. Plavšića o Pančićevoj omorici.. Š.L. 12, s.644    PDF
22 Ing. O. Piškorić, 1939: K pitanju pojave reljefnih krstova i pojave Picea excelsa var. viminalis.. Š.L. 2, s.94     PDF
23 Ing. O. Piškorić, 1939: Bolest sušenja krumpira i povoljni utjecaj šume.. Š.L. 2, s.94     PDF
24 Ing. O. Piškorić, 1939: Potreba izmjene § 151 Zakona o šumama.. Š.L. 3, s.146    PDF
25 Ing. O. Piškorić, 1939: Amerika u svjetlu statistike šuma.. Š.L. 3, s.170    PDF
26 Ing. O. Piškorić, 1939: Amerika u svjetlu statistike šuma.. Š.L. 3, s.170    PDF
27 Ing. O. Piškorić, 1939: Propaganda šumarstva.. Š.L. 12, s.710    PDF
28 Ing. O. Piškorić, 1940: Propaganda šumarstva. Naglašavanje materijalne koristi u propagandi.. Š.L. 1, s.37     PDF
29 Ing. O. Piškorić, 1940: Ponovo o jednom od naših najaktuelnijih problema.. Š.L. 4-5, s.230    PDF
30 Ing. O. Piškorić, 1940: Pošumljavanje u anketi Gospodarske sloge.. Š.L. 9, s.455    PDF
31 Ing. O. Piškorić, 1940: Šuma i klimastki čimbenici.. Š.L. 11, s.558    PDF
32 Ing. O. Piškorić., 1941: Velika potražnja za bukovinom.. Š.L. 4, s.149    PDF
33 Ing. O. Piškorić, 1941: Jedno priznanje šumarima.. Š.L. 4, s.150    PDF
34 Ing. O. Piškorić, 1941: Bilješke o bosanskom crnom boru.. Š.L. 7, s.293    PDF
35 Ing. O. Piškorić, 1942: Prvo godište časopisa Intersylva.. Š.L. 2, s.53     PDF
36 Ing. O. Piškorić, 1942: Ustrojstvo europskog veleprostora u šumskom i drvnom gospodarstvu.. Š.L. 3, s.87     PDF
37 Ing. O. Piškorić, 1942: Doktorska disertacija o bosanskoj prašumi.. Š.L. 6-7, s.205    PDF
38 Ing. O. Piškorić, 1942: O rasprostranjenosti pitomog kestena. Š.L. 10-12, s.320    PDF
39 Ing. O.Piškorić, 1942: Specifična težina i utezanje slavonske hrastovine.. Š.L. 10-12, s.321    PDF
40 Ing. O. Piškorić, 1943: Potreba preustrojstva državnog izpita za samostalno vođenje šumskog gospodarstva.. Š.L. 2, s.33     PDF
41 Ing. O. Piškorić, 1943: Gospodarski glasnik II. godište.. Š.L. 3, s.90     PDF
42 Ing. O. Piškorić, 1943: Nekoliko misli o promičbi šumarstva.. Š.L. 6, s.181    PDF
43 Ing. O. Piškorić, 1944: Hrvatska agrarna politika i šuma.. Š.L. 3-4, s.47     PDF
44 Ing. O. Piškorić, 1944: Zemljopis Hrvatske.. Š.L. 5-6, s.104    PDF
45 Ing. O. Piškorić, 1944: Intersylva br. 1., 1944. g.. Š.L. 5-6, s.109    PDF
46 Ing. O. P., 1946: Jedan prilog iz područja šumarstva o Slavenstvu Istre. Š.L. 1-6, s.54     PDF
47 Ing. O. Piškorić, 1946: Bilješke o crnom boru brscu u Istri. Š.L. 7-9, s.107    PDF
48 Ing. O. Piškorić, 1946: Četinjače u okolini Rovinja. Š.L. 12, s.215    PDF
49 Ing. O. Piškorić, 1947: Kada će biti otvorena ognjišta zamijenjena zatvorenima. Š.L. 10-11, s.345    PDF
50 Ing. O. Piškorić, 1947: Pravni propisi iz područja šumarstva, izdani po Oblasnom narodnom odboru za Istru. Š.L. 10-11, s.350    PDF
51 Ing. O. Piškorić, 1952: O Petogodišnjici «Šumarskog priručnika«. Š.L. 4, s.115    PDF
52 Ing. O. Piškorić, 1952: Prilog rješenju ekonomsko-socijalnog problema kraškog područja. Š.L. 8, s.281    PDF
53 O. Piškorić, 1952: Ing. D. Afanasijev i pošumljavanje krša. Š.L. 12, s.487    PDF
54 O. Piškorić, 1952: Economie forestiere Nord-Africain e. Š.L. 12, s.488    PDF
55 Ing. O. Piškorić, 1953: Utjecaj krupnoće sjemena plutnjaka i prnara na nicanje i razvoj biljaka. Š.L. 4-5, s.169    PDF
56 Ing. O. Piškorić, 1953: Kako kudzu podnosi posolicu. Š.L. 4-5, s.221    PDF
57 Ing. O. Piškorić, 1953: Kongres biologa Jugoslavije. Š.L. 7-8, s.365    PDF
58 Ing. O. Piškorić, 1953: P. Novak: Kornjaši jadranskog primorja. Š.L. 11, s.484    PDF
59 Piškorić ing. Oskar, 1954: Prilog poznavanju bionomije Thaumatopoea pityocampa-e. Š.L. 7, s.336    PDF
60 Piškorić ing. Oskar, 1954: Ing. A. Krstić: Uređenja predela i park-šuma. Š.L. 8, s.411    PDF
61 Piškorić ing. O., 1955: Savjetovanje o problematici šumarstva Dalmacije. Š.L. 1-2, s.39     PDF
62 Piškorić ing. O., 1955: Zelena duglazija na kršu. Š.L. 7-8, s.260    PDF
63 Ing. Oskar Piškorić, 1956: Prilog poznavanju mogućnosti uzgoja eukalipta kod nas. Š.L. 3-4, s.111    PDF
64 Ing. D. Jedlovski i Ing. O. Piškorić, 1957: Posljedice hladnog perioda zime 1955/1956 godine na dendroflori u Splitu i okolici. Š.L. 11-12, s.418    PDF
65 Piškorić O., 1958: Priprema publikacija za Savezno savjetovanje o Kršu. Š.L. 10, s.365    PDF
66 O. Piškorić, 1959: Savezno savjetovanje o kršu. Š.L. 1-3, s.57     PDF
67 Piškorić O., 1959: O desetgodišnjici Srednje šumarske škole za krš u Splitu. Š.L. 10-11, s.390    PDF
68 Piškorić Oskar, 1960: Duglazija kao vrsta ekonomskih sastojina na degradiranom dijelu Krasa. Š.L. 11-12, s.383    PDF
69 Piškorić O., 1961: Splitski normativi za radove pošumljavanja u Kršu. Š.L. 1-2, s.60     PDF
70 Piškorić O., 1962: Posljedice sušnog ljeta 1961. god. na dendroflori u Splitu i okolici. Š.L. 3-4, s.134    PDF
71 Piškorić O., 1962: Podaci za normiranje radova mjerenja i trijebljenja tanjih izbojaka u sastojini makijskog tipa. Š.L. 5-6, s.206    PDF
72 Piškorić O., 1962: Javor gluhać u Maloj kosi kod Otočca. Š.L. 11-12, s.439    PDF
73 Piškorić O., 1963: Glasnik za šumske pokuse. Š.L. 1-2, s.78     PDF
74 Piškorić O., 1963: Dinamika visinskog prirasta izbojaka iz panjeva česmine. Š.L. 3-4, s.122    PDF
75 Piškorić O., 1964: Soljanik I. — Ekspozicija kao faktor pri pošumljavanju goleti. Š.L. 1-2, s.70     PDF
76 Piškorić O., 1964: Jedan primjer rentabilnosti gnojenja starijih sastojina. Š.L. 5-6, s.274    PDF
77 Piškorić O., 1964: Novopronađeni čempresi s jajolikim presjekom grana. Š.L. 9-10, s.446    PDF
78 Piškorić O., 1965: Dvijestogodišnjica značajnih dokumenata našeg šumarstva. Š.L. 9-10, s.463    PDF
79 O. Piškorić, 1965: Dikić S., Jovančević M. i Panov A.: PRINCIPI I PERSPEKTIVE UNAPREĐIVANJA PROIZVODNJE ŠUMSKOG SJEMENA U BOSNI I HERCEGOVINI. Š.L. 11-12, s.619    PDF
80 Piškorić O., 1966: Pogled u šumarstvo Hrvatske pred 100 godina.. Š.L. 9-10, s.461    PDF
81 Piškorić O., 1966: Dubrovački čempresi spljoštenih grana. Š.L. 11-12, s.546    PDF
82 Piškorić, O, 1971: Stota obljetnica knjige V. Račkoga: »O sječenju i gojenju šuma«. Š.L. 9-10, s.332    PDF
83 Piškorić, O., 1971: SimPozij povodom stogodišnjice knjige J. Pančića: »Šumsko drveće i šiblje u Srbiji«. Š.L. 11-12, s.461    PDF
84 Piškorić, O., 1972: Milorad Jovančević — Horologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju, Jugoslavenska Akademija znanosti i umjetnosti, 4 svezak Anala za šumarstvo, Zagreb 1972, prikaz.. Š.L. 9-10, s.394    PDF
85 Piškorić, O., 1972: Ing. Kevo Ratko. Š.L. 11-12, s.490    PDF
86 Piškorić, O., 1973: Mate Aničić — Klasifikacija zemljišta prema proizvodnoj sposobnosti i upotrebnoj vrijednosti Sliva Neretve, Mostar 1970.. Š.L. 1-2, s.61     PDF
87 Piškorić, O., 1973: Godišen zbornik na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo, kniga XXIV, Skopje 1972. Š.L. 1-2, s.62     PDF
88 Piškorić, O., 1973: Natur und Landschaft, 1972. Š.L. 1-2, s.68     PDF
89 Piškorić, O., 1973: Neki rezultati istraživanja prirasta stabala u skupnom rastu. Š.L. 7-8, s.310    PDF
90 Piškorić, O., 1974: Hortikultura god. XL, Split, 1973.. Š.L. 5-6, s.240    PDF
91 Piškorić, O., 1974: Savjetovanje o zaštiti šuma od požara. Š.L. 7-9, s.345    PDF
92 Piškorić, O., 1974: Jubileen godišen zbornik po povod 25-godišninata na Zemjodelsko-šumarskiot fakultet na Univerzitetot Skopje, Šumarstvo-Skopje,. Š.L. 10-11, s.444    PDF
93 Piškorić, O., 1974: Glasnik Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu, No 6, Titograd, 1973. Š.L. 10-11, s.448    PDF
94 Piškorić, O., 1974: Zbornik gozdarstva in lesarstva, 1. 11, Ljubljana, 1973. Š.L. 10-11, s.450    PDF
95 Piškorić, O., 1975: Dereta Bogdan: Stanje i razvoj mehanizacije u šumarstvu SR Hrvatske .. Š.L. 1-3, s.57     PDF
96 Piškorić, O., 1975: Zbornik radova o 25-oj godišnjici proglašenja Plitvičkih jezera Nacionalnim parkom .. Š.L. 4-6, s.221    PDF
97 Piškorić, O., 1975: Tri priloga iz šumarstva u časopisu »Priroda u žarištu« br. 19/1974. Š.L. 4-6, s.224    PDF
98 Piškorić, O., 1975: Šume i šumska vegetacija u Fortisovu »Putopisu o Dalmaciji«. Š.L. 7-10, s.353    PDF
99 Piškorić, O., 1975: M. Jovančević: Ekologija šumskog drveća i grmlja u Dubrovačkom kraju.. Š.L. 7-10, s.366    PDF
100 Piškorić, O., 1975: Topola — bilten br. 103—106. Š.L. 7-10, s.367    PDF
101 Piškorić, O., 1975: A. Bernatzky: Baum und Mensch .. Š.L. 7-10, s.372    PDF
102 Piškorić, O., 1975: Dvadeset godina našeg plantažnog topolarstva. Š.L. 11-12, s.494    PDF
103 O. Piškorić, 1976: Šume i šumarstvo u novinstvu Hrvatske do Šumarskog lista. Š.L. 1-2, s.87     PDF
104 O. Piškorić, 1976: B. Dereta: Zaštita na radu u drvnoj industriji. Š.L. 3-4, s.184    PDF
105 O. Piškorić, 1976: Ing. J. Batić. Š.L. 3-4, s.193    PDF
106 O. Piškorić , 1976: Glasnik za šumske pokuse Šum. fakulteta u Zagrebu, knj. 18. Š.L. 5-6, s.274    PDF
107 O. Piškorić, 1976: Bilten Poslovnog udruženja šumskoprivrednih organizacija, Zagreb 1975. Š.L. 5-6, s.277    PDF
108 O. Piškorić, 1976: Problematika šumarstva Hrvatske 1877. godine na stranicama Šumarskog lista. Š.L. 7-9, s.295    PDF
109 O. Piškorić, 1976: Godišnjak »Trudovi odseka šumarskoga za Hervatsku i Slavoniu« — preteča »Šumarskog lista«.. Š.L. 7-9, s.300    PDF
110 O. Piškorić, 1976: 25-obljetnica Jugoslavenskog leksikografskog zavoda . .. Š.L. 10-12, s.548    PDF
111 O. Piškorić, 1976: J. Herman: šumarska dendrologija.. Š.L. 10-12, s.552    PDF
112 O. Piškorić, 1977: »RADOVI« Šumarskog instituta u Jastrebarskom. Š.L. 1-2, s.73     PDF
113 O. Piškorić, 1977: BILTEN Poslovnog udruženja šumsko privrednih organizacija u Zagrebu br. 1—9/1976.. Š.L. 1-2, s.76     PDF
114 O. Piškorić, 1977: HORTIKULTURA god. XLII i XLIII. Š.L. 1-2, s.77     PDF
115 O. Piškorić, 1977: BILTEN Zajednice šumarstva, prerade drva i prometa drvnim proizvodima i papirom u Zagrebu br. 10—12/1976.. Š.L. 3-4, s.198    PDF
116 O. Piškorić, 1977: JEDLOWSKI, D.: Mali botanički rječnik talijansko-srpsko-hrvatski. Š.L. 5-7, s.325    PDF
117 O. Piškorić, 1977: RAUŠ, Đ.: Stari parkovi u Slavoniji i Baranji. Š.L. 8-9, s.412    PDF
118 O. Piškorić, 1977: RADIĆ, J.: Bilje Biokova. Š.L. 8-9, s.413    PDF
119 O. Piškorić, 1977: ZBORNIK »Sto godina šumarstva Bilogorsko-podravske regije«. Š.L. 10-12, s.523    PDF
120 O. Piškorić, 1977: POTOČIĆ, Z.: Ekonomika šumske privrede. Š.L. 10-12, s.526    PDF
121 O. Piškorić, 1977: JEDLOWSKI, D.: Venecija i šumarstvo Dalmacije od 15. do 18. vijeka. Š.L. 10-12, s.527    PDF
122 O. Piškorić, 1977: PREGLED Jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1976. god.. Š.L. 10-12, s.529    PDF
123 O. Piškorić, 1977: DRVNA INDUSTRIJA, god. 1976.. Š.L. 10-12, s.540    PDF
124 O. Piškorić, 1977: Skupština SITŠD Makedonije. Š.L. 10-12, s.552    PDF
125 O. Piškorić, 1977: SKUPŠTINA SITŠD Makedonije.. Š.L. 10-12, s.552    PDF
126 O. Piškorić, 1978: GENETIKA — Serija F, Vol. 9, No l, Beograd, 1977. Š.L. 1-3, s.105    PDF
127 O. Piškorić, 1978: Rezultati pojačane zaštite šuma od požara na Korzici. Š.L. 4-5, s.187    PDF
128 O. Piškorić, 1978: GLASNIK za šumske pokuse ŠF u Zagrebu, knj. 19.. Š.L. 4-5, s.190    PDF
129 O. Piškorić, 1978: Iz Zakona o eksproprijaciji.. Š.L. 8-10, s.391    PDF
130 O. Piškorić, 1978: GODIŠNJAK Biološkog instituta Univerziteta u Sarajevu, vol. XXVIII i XXIX. Š.L. 8-10, s.393    PDF
131 O. Piškorić, 1978: GODIŠEN ZBORNIK PŠ fakulteta Univerziteta Skopje, Šumarstvo, knj. XXVII — 1975.. Š.L. 8-10, s.396    PDF
132 O. Piškorić, 1978: GODIŠNIK Šumarskog instituta Skopje, knj. XI. Š.L. 8-10, s.397    PDF
133 O. Piškorić, 1978: Ilija Jankavić, dipl. inž. šum.. Š.L. 8-10, s.425    PDF
134 O. Piškorić, 1978: Proslava tridesetgodišnjeg rada Šumarske škole u Karlovcu .. Š.L. 11-12, s.521    PDF
135 O. Piškorić, 1978: PREGLED jugoslavenskih šumarskih časopisa za 1977.. Š.L. 11-12, s.537    PDF
136 A. Mudrovčić, O. Piškorić, 1978: Vladimir Štetić, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.564    PDF
137 Piškorić, O., 1979: Problematika obnove šuma na kršu na savjetovanju održanom 1879. godine u Rijeci i u Senju.. Š.L. 1-3, s.83     PDF
138 Jedlowski, D. i Piškorić, O., 1979: Tri poslijeratne specijalizirane institucije za pošumljavanje i melioraciju krša.. Š.L. 1-3, s.89     PDF
139 Piškorić, O., 1979: IVO DEKANIĆ: Intenziviranje proizvodnje proredom sastojina u slavonskoj šumi hrasta lužnjaka. Š.L. 4-6, s.220    PDF
140 Piškorić, O., 1979: BOGDAN DERETA: Motorne pile.. Š.L. 4-6, s.221    PDF
141 Piškorić, O., 1979: DRAGUTIN HANZL: Šumarstvo u Zborniku »POŽEGA 1227—1977. Š.L. 4-6, s.222    PDF
142 Piškorić, O., 1979: Stanje i razvoj šumarstva SFR Jugoslavije u funkciji podmirenja potreba u drvetu i ostalih koristi od šuma.. Š.L. 7-8, s.375    PDF
143 Piškorić, O., 1979: Problematika pilanarstva u SR Sloveniji — tema savjetovanja na skupštini ZITGL SR Slovenije.. Š.L. 7-8, s.379    PDF
144 Piškorić, O., 1979: Pošumljavanje degradiranih šuma i krša te proizvodnja iverica — teme savjetovanja SITŠDI BiH 1979.. Š.L. 7-8, s.381    PDF
145 Piškorić, O., 1979: O utjecaju aerosoli u drvnoj industriji na ventilacijsku funkciju pluća. Š.L. 7-8, s.398    PDF
146 Piškorić, O., 1979: GLASNIK Republičkog zavoda za zaštitu prirode i Prirodnjačkog muzeja u Titogradu. Š.L. 9-10, s.493    PDF
147 Piškorić, O., 1979: Jubieen godišen ZBORNIK po povod 30-godišninanta na Šumarskiot fakultet na Univerzitetom — Skopje. Š.L. 9-10, s.495    PDF
148 Piškorić, O., 1979: RADOVI Šumarskog instituta u Jastrebarskom, br. 34. i 35/1978. Š.L. 9-10, s.496    PDF
149 Piškorić, O., 1979: Revue forestiere française, br. 1. i 2/1979. Š.L. 9-10, s.501    PDF
150 Piškorić, O., 1979: O suvremenoj tehnici pošumljavanja krša.. Š.L. 11-12, s.615    PDF
151 Piškorić, O., 1979: ZBORNIK referata III jugoslavenskog ekološkog kongresa. Š.L. 11-12, s.626    PDF
152 Piškorić, O., 1980: Prirodno rasprostranjenje zimzelenih listača u gornjem dijelu Hrvatskog primorja. Š.L. 1-2, s.45     PDF
153 Piškorić, O., 1980: TOPOLA, bilten Jug. nac. komisije za topolu.. Š.L. 1-2, s.91     PDF
154 Piškorić, O., 1980: V. HREN: Podesnost Levakovićeve funkcije za izražavanje i praćenje razvoja sastojinske strukture. Š.L. 1-2, s.93     PDF
155 Piškorić, O., 1980: Revue forestiere française, Nr 6, 1979. Š.L. 1-2, s.95     PDF
156 Piškorić, O., 1980: Marie France, br. 4, 1980.. Š.L. 3-4, s.176    PDF
157 Piškorić, O., 1980: Drugi kongres ekologa Jugoslavije, knjiga III. Š.L. 5-6, s.255    PDF
158 Piškorić, O., 1980: M. ANDROIĆ: Osnovi zooekologije s osobitim osvrtom na entomofaunu. Š.L. 5-6, s.257    PDF
159 Piškorić, O., 1980: Rezervati šumske vegetacije Prašnik i Muški bunar — Studija ekoloških osobina. Š.L. 5-6, s.257    PDF
160 Piškorić, O., 1980: ANTE PREMUŽIĆ, dipl inž. šum.. Š.L. 5-6, s.287    PDF
161 Piškorić, O., 1980: Razvojni prostorni plan za budući nacionalni park »KRKA«. Š.L. 7-8, s.363    PDF
162 Piškorić, O., 1980: Razvojni prostorni plan za budući nacionalni park »KRKA«. Š.L. 7-8, s.363    PDF
163 Piškorić, O., 1980: Park prirode »MEDVEDNICA« — studija zaštite prirode .. Š.L. 7-8, s.375    PDF
164 Piškorić, O., 1980: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Universität Dresden, Heft 3/4, 1980.. Š.L. 7-8, s.386    PDF
165 Piškorić, O., 1980: Aktualni problemi i samoupravni razvoj šumsko-prerađivačkog kompleksa SR Hrvatske.. Š.L. 9-10, s.403    PDF
166 Piškorić, O., 1980: Aktualne publikacije o povećanju proizvodnje u našim šumama. Š.L. 9-10, s.448    PDF
167 Piškorić, O., 1980: Prirodna obnova sastojina na garištu iz 1979. godine kod Jelse na otoku Hvaru. Š.L. 11-12, s.479    PDF
168 Piškorić, O., 1980: D. KLEPAC: Neka iskustva iz francuskog šumarstva naročito s obzirom na uzgajanje i uređivanje hrastovih šuma. Š.L. 11-12, s.519    PDF
169 Piškorić, O., 1980: M. VIDAKOVIĆ, M. KRSTINIĆ: Uspijevanje nekih klonova stablastih vrba na aluviju Dunava kod Opatovca.. Š.L. 11-12, s.520    PDF
170 Piškorić, O., 1981: U nekoliko redaka. Š.L. 1-2, s.34     PDF
171 Piškorić, O., 1981: Franjo Čordašić (1830—1906).. Š.L. 1-2, s.79     PDF
172 Piškorić, O., 1981: šumarska enciklopedija, II izdanje, 1. svezak. Š.L. 3-4, s.187    PDF
173 Piškorić, O., 1981: Topola, Bilten Jug. nac. komisije za topolu, br. 125—128. Š.L. 3-4, s.190    PDF
174 Piškorić, O., 1981: Šumsko gospodarstvo Delnice 1960—1980. Š.L. 5-7, s.289    PDF
175 Piškorić, O., 1981: Štete od divljači u Francuskoj. Š.L. 5-7, s.311    PDF
176 Piškorić, O., 1981: Akcija pošumljavanja u NR Kongo (Brazzaville) . . .. Š.L. 5-7, s.312    PDF
177 Piškorić, O., 1981: Ueckermann, E. — Scholz, H.: Wildäsungsflächen: Planung, Anlage, Pflege. Š.L. 5-7, s.319    PDF
178 Piškorić O., 1981: V. Morosini: Catastico generale Boschi della Provinzia dell´Istria. Š.L. 8-9, s.393    PDF
179 Piškorić, O., 1981: Revue forestiere française, XXXIII, 1981, br. 1. i 2. . .. Š.L. 8-9, s.401    PDF
180 Piškorić, O., 1981: Stota godišnjica prvog hrvatskog udžbenika za uzgajanje šuma. Š.L. 10-12, s.483    PDF
181 Piškorić, O., 1981: Šumarstvo u Enciklopediji hrvatske povijesti i kulture. Š.L. 10-12, s.492    PDF
182 Piškorić, O., 1982: RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 44.. Š.L. 1-3, s.61     PDF
183 Piškorić, O., 1982: L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.. Š.L. 1-3, s.66     PDF
184 Piškorić, O., 1982: Vatroslav German, kr. zemaljski kulturni viećnik u Kutjevu. Š.L. 4-5, s.149    PDF
185 Piškorić, O., 1982: IV SAVJETOVANJE o nacionalnim i regionalnim parkovima Jugoslavije. Š.L. 4-5, s.168    PDF
186 Piškorić, O., 1982: GLASNIK Rep. zavoda za zaštitu prirode i Prir. muzeja u Titogradu. Š.L. 4-5, s.169    PDF
187 Piškorić, O., 1982: TOPOLA, Bilten Jug. nac. komisije za topolu. Š.L. 4-5, s.171    PDF
188 Piškorić, O., 1982: L´ITALIA forestale e montana, br. 1—6/1981.. Š.L. 4-5, s.175    PDF
189 Piškorić, O., 1982: Što je s našim plantažama topola?. Š.L. 6-8, s.275    PDF
190 Piškorić, O., 1982: Šumsko-uzgojni radovi od 1961. do 1980. godine i zaštita šuma od požara u Jugoslaviji.. Š.L. 6-8, s.279    PDF
191 Piškorić, O., 1982: GORSKI KOTAR, Delnice 1981.. Š.L. 6-8, s.310    PDF
192 Piškorić, O., 1982: ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija A — Zemljište i biljke Vol. 30, No 2 i Serija D — Ekologija Vol. 15, No 2.. Š.L. 6-8, s.314    PDF
193 Piškorić, O., 1982: Teodor Basara. Š.L. 9-10, s.403    PDF
194 Piškorić, O., 1982: KRÜSSMAN, G. et al.: Die Baumschule. Š.L. 9-10, s.425    PDF
195 Piškorić, O., 1982: Petar Ostojić, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.428    PDF
196 Piškorić, O., 1982: Avioni gase šumske požare na Kraškom području. Š.L. 11-12, s.486    PDF
197 Piškorić, O., 1982: LESNOJE HOZJAJSTVO, br. 1—12/1983.. Š.L. 11-12, s.514    PDF
198 Oskar Piškorić, 1982: DAVID KABALIN, dipl. inž. šum. — umirovljen. Š.L. 11-12, s.519    pdf
199 Piškorić, O., 1983: Burghard v. LÜPKE: Versuche zur Einbringung von Lärchen und Eiche in Buchenbestünde. Š.L. 1-2, s.103    PDF
200 Piškorić, O., 1983: Prof. dr Nikola NEIDHARDT. Š.L. 3-4, s.113    PDF
201 Piškorić, O., 1983: R. SABADI: Osnovi gospodarske analize u šumarstvu i drvnoj industriji. Š.L. 3-4, s.237    PDF
202 Piškorić, O., 1983: HORTIKULTURA, br. 1—4/1982.. Š.L. 3-4, s.237    PDF
203 Piškorić, O., 1983: Dvije publikacije djelatnosti IUFRO u 1982. godini. Š.L. 3-4, s.238    PDF
204 Piškorić, O., 1983: Restauration des Terrains en Montagne. Š.L. 3-4, s.239    PDF
205 Piškorić, O., 1983: Stoto godište austrijskog časopisa »Centralblatt für das gesamte Forstwesen. Š.L. 7-8, s.379    PDF
206 Piškorić, O., 1983: O klijavosti brijestovog i čempresovog sjemena. Š.L. 7-8, s.387    PDF
207 Piškorić, O., 1983: RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, br. 50. i 52. Š.L. 7-8, s.389    PDF
208 Piškorić, O., 1983: ZAŠTITA PRIRODE, časopis Republičkog zavoda za zaštitu prirode SR Srbije. Š.L. 7-8, s.391    PDF
209 Piškorić, O., 1983: PRAPUTNJAK, Zbornik radova .. Š.L. 9-10, s.457    PDF
210 Piškorić, O., 1983: EROZIJA, Stručno-informativni bilten. Š.L. 9-10, s.460    PDF
211 Piškorić, O., 1983: TOPOLA, Bilten JNK za topolu, br. 133—138.. Š.L. 9-10, s.461    PDF
212 Piškorić, O., 1983: Proslava 35. godišnjice rada Tiskare »A. G. Matoš« u Samoboru. Š.L. 9-10, s.465    PDF
213 Piškorić, O., 1983: Nauk o čuvanju šumah Vladimira KISELJAKA. Š.L. 11-12, s.544    PDF
214 Piškorić, O., 1984: Uloga šuma u gospodarskom životu naroda. Š.L. 1-2, s.83     PDF
215 Piškorić, O., 1984: ŠUMARSKA ENCIKLOPEDIJA II izdanje, 2. svezak. Š.L. 1-2, s.96     PDF
216 Piškorić, O., 1984: POLJOPRIVREDA I ŠUMARSTVO, god. XXIX, br. 2.. Š.L. 1-2, s.100    PDF
217 Piškorić, O., Stipac, D., 1984: ADOLF ŠERBETIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 1-2, s.101    PDF
218 Piškorić, O., 1984: MEHANIZACIJA ŠUMARSTVA u teoriji i praksi. Š.L. 3-4, s.179    PDF
219 Piškorić, O., 1984: Zbornik radova povodom jubileja AKADEMIKA PAVLA FUKAREKA. Š.L. 5-6, s.244    PDF
220 Piškorić, O., 1984: HRVATSKI BIOGRAFSKI LEKSIKON, knjiga I A-Bi. Š.L. 5-6, s.249    PDF
221 Piškorić, O., 1984: ANTE DOBRIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-6, s.305    PDF
222 Piškorić, O., 1984: Bili su studenti Šumarskog fakulteta u Zagrebu (A. KRIVEC, B. KORBER i S. RAJIĆ). Š.L. 5-6, s.306    PDF
223 Piškorić, O., 1984: inž. ALOJZ ŠTANCAR. Š.L. 5-6, s.308    PDF
224 Piškorić, O., 1984: CIVIDINI, R.: Technologia forestale. Š.L. 7-8, s.346    PDF
225 Piškorić, O., 1984: VASIĆ, M.: Zaštita šuma od požara. Š.L. 7-8, s.349    PDF
226 Piškorić, O., 1984: ACTA BIOLOGICA IUGOSLAVICA, Serija GENETIKA, Vol. 15, No 3. Š.L. 7-8, s.353    PDF
227 Piškorić, O., 1984: Zgrada u kojoj je 1846. godine osnovano Hrv.-slav. šumarsko društvo — spomenik kulture. Š.L. 7-8, s.361    PDF
228 Piškorić, O., 1984: Simpozij EKOFILM ´84.. Š.L. 9-10, s.456    PDF
229 Piškorić, O., 1984: Simpozij EKOFILM ´84. Š.L. 9-10, s.456    PDF
230 Piškorić, O., 1984: Ostvarivanje dugoročnog plana pošumljavanja u Velikoj Britaniji. Š.L. 9-10, s.471    PDF
231 Piškorić, O., 1984: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, br. 20 (1980) i br. 21 (1983).. Š.L. 9-10, s.474    PDF
232 Piškorić, O., 1984: ŠUMARSTVO, br. 5—6/1983. Š.L. 9-10, s.478    PDF
233 Piškorić, O., 1984: ISTRAŽIVANJA U ŠUMARSTVU KOSOVA. Š.L. 9-10, s.479    PDF
234 Piškorić, O., 1984: Šumarstvo Evrope, Jučer — danas i sutra. Š.L. 11-12, s.560    PDF
235 Piškorić, O., 1984: Šumarstvo Evrope — jučer (danas) sutra. Š.L. 11-12, s.560    PDF
236 Piškorić, O., 1984: Dokumenti o osnivanju Uprava za pošumljavanje i meloraciju krša. Š.L. 11-12, s.568    PDF
237 Piškorić, O., 1984: ACTA BIOCOVICA, Vol. II — 1983.. Š.L. 11-12, s.581    PDF
238 Piškorić, O., 1984: RADOVI ŠUM. INSTITUTA JASTREBARSKO, tor. 56. Š.L. 11-12, s.583    PDF
239 Piškorić, O., 1985: D. KLEPAC: Neki rezultati mjerenja prirasta hrasta lužnjaka u Slavoniji tijekom zadnjih 30 godina. Š.L. 1-2, s.84     PDF
240 Piškorić, O., 1985: ZAŠTITA PRIRODE, br. 36. Š.L. 1-2, s.84     PDF
241 Piškorić, O., 1985: PROKOP AGJIĆ, osnivač lugarske škole u Topuskom. Š.L. 3-4, s.169    PDF
242 Piškorić, O., 1985: ACTA HISTORICO-OEKONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 10. Š.L. 3-4, s.189    PDF
243 Piškorić, O., 1985: Šumarski razgovori preko Rajne (posebni broj »Revue forestiere française« u 1984. godini). Š.L. 3-4, s.203    PDF
244 Piškorić, O., 1985: Phytophtora omnivora (Petri) Buis. u kestenicima na Zagrebačkoj gori 1934. godine. Š.L. 5-6, s.246    PDF
245 Piškorić, O., 1985: Prof. dr ZLATKO VAJDA: Integralna zaštita šuma. Š.L. 5-6, s.251    PDF
246 Piškorić, O., 1985: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE Vol. 22. i Posebno izdanje broj 1.. Š.L. 5-6, s.262    PDF
247 Piškorić, O., 1985: MATEJ BUTKOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-6, s.287    PDF
248 Čop, B., Piškorić, O., 1985: ZRINJKO GRAHOVAC, dipl. inž. šum.. Š.L. 5-6, s.288    PDF
249 Piškorić, O., 1985: Iz šumarstva Francuske. Š.L. 7-8, s.385    PDF
250 Piškorić, O., 1985: J.P.Š. CENTAR: Razvoj šumske proizvodnje Jugoslavije i zadaci Centra do 2000. godine. Š.L. 7-8, s.388    PDF
251 Piškorić, O., 1985: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA, br. 1—3/XXXIX. Š.L. 7-8, s.390    PDF
252 Piškorić, O., 1985: Bilten Mjeriteljskog društva Hrvatske. Š.L. 7-8, s.391    PDF
253 Piškorić, O., 1985: Eduard Pruša: Die böhmischen und mährischen Urälder — Ihre Struktur und Oekologie. Š.L. 9-10, s.507    PDF
254 Piškorić, O., 1985: Allgemeine Forstzeitung, br. 6. — lipanj 1985., Svezak namjenjen Godini šume.. Š.L. 9-10, s.513    PDF
255 Piškorić, O., 1985: L´Italia forestale e montane, br. 1. — siječanj/veljača 1985.. Š.L. 9-10, s.517    PDF
256 Piškorić, O., 1985: Forest Ecosystems in Industrial Regions. Š.L. 9-10, s.518    PDF
257 Piškorić, O., 1985: Svečanost otvaranja Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima 1860. godine. Š.L. 11-12, s.583    PDF
258 Piškorić, O., 1985: ANALI ZA ŠUMARSTVO JAZU, Vol. 10 i 11/1. Š.L. 11-12, s.597    PDF
259 Piškorić, O., 1986: S. KOLAREVIĆ Šume SR Srbije — fotomonografija. Š.L. 1-2, s.74     PDF
260 Piškorić, O., 1986: Proslave 25 i 50 godišnjice rada Gospodarsko-šumarskog učilišta u Križevcima. Š.L. 3-4, s.133    PDF
261 Piškorić, O., 1986: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol 23, Zagreb, 1985. Š.L. 3-4, s.138    PDF
262 Piškorić, O., 1986: Jedno stoljeće Hrvatskog prirodoslovnog društva. Š.L. 5-6, s.230    PDF
263 Piškorić, O., 1986: Međunarodni skup o drveću i šumi 60 zemalja - U Burkina Faso mijenja se odnos čovjek - drveće - O crnom boru u šumarstvu Francuske - Iz šumarstva Austrije - Uz stoto godište »REVISTE PADURIOR« i o sušenju hrasta u Rumunjskoj. Š.L. 5-6, s.232    PDF
264 Piškorić, O., 1986: REVISTA PADURILOR, br 4/1985. Š.L. 5-6, s.235    PDF
265 Piškorić, O., 1986: Centralblatt für das gesamte Forstwesen 103 godište br 2 i br 3. Š.L. 5-6, s.238    PDF
266 Ivančević, V. i Piškorić, O., 1986: Obnova šuma na kršu Hrvatske od prošlog stoljeća do danas. Š.L. 7-8, s.333    PDF
267 Piškorić, O., 1986: Pogled u prošlost šumarstva Hrvatske. Š.L. 7-8, s.363    PDF
268 Piškorić, O., 1986: O šumarstvu Novog Zelanda. Š.L. 9-10, s.472    PDF
269 , 1986: Iz šumarstva Francuske: Da li će kuća od drva biti izlaz.... Š.L. 9-10, s.473    PDF
270 Piškorić, O., 1986: ŠUMARSKI INSTITUT JASTREBARSKO (1945—1985). Š.L. 9-10, s.475    PDF
271 Piškorić, O., 1986: Organizacija šumarstva u Bosni i Hercegovini 1878—1918 i tri druga rada BRANISLAVA BEGOVIĆA. Š.L. 9-10, s.476    PDF
272 Piškorić, O., 1986: Knjiga pjesama Antuna VRGOČA »Opekline samoće«. Š.L. 9-10, s.496    PDF
273 Piškorić, O., 1986: Bibliografija nekrologa o Josipu Kozarcu. Š.L. 11-12, s.546    PDF
274 Piškorić, O., 1986: Kolokvij o bukvi u Slavonskoj Požegi 1985. Š.L. 11-12, s.555    PDF
275 Piškorić, O., 1986: VIŠE AUTORA: Šume i prerada drveta Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.566    PDF
276 Piškorić, O., 1986: VIŠE AUTORA: Kolokvij o bukvi. Š.L. 11-12, s.570    PDF
277 Piškorić, O., 1986: D. BURA et al: Fertil Pot. Š.L. 11-12, s.571    PDF
278 Piškorić, O., 1986: VIŠE AUTORA: LARUS. Š.L. 11-12, s.572    PDF
279 Piškorić, O., 1986: H. SCHUTZENHOFER: Insektenspuren an berindeten Nadelholz. Š.L. 11-12, s.574    PDF
280 Piškorić, O., 1986: Prof. dr. Rikard ERKER, dipl. inž.. Š.L. 11-12, s.589    PDF
281 Piškorić, O., 1986: Božo ŠARLER, dipl. inž.. Š.L. 11-12, s.590    PDF
282 Piškorić, O., 1987: Cijene na talijanskom drvnom tržištu. Š.L. 1-2, s.88     PDF
283 Piškorić, O., 1987: Publikacije povodom XVIII-IUFRO Kongres (2). Š.L. 1-2, s.89     PDF
284 Piškorić, O., 1987: ARPAD KAROLYI, 1875—1929. Š.L. 3-4, s.162    PDF
285 Piškorić, O., 1987: JOŽEF KONOPKA a kol. : Koncentrâcia Präc v lesnom hospodarstve, Bratislava, 1985.. Š.L. 3-4, s.172    PDF
286 Piškorić, O., 1987: revue forestiere française numéro special 1986: AMELIORATION GENETIQUE DES ARBRES FORESTIERS. Š.L. 3-4, s.172    PDF
287 Piškorić, O., 1987: O štetama na alepskom i primorskom boru i smreci u Italiji i na čempresu u Turskoj. Š.L. 5-6, s.283    PDF
288 Oskar Piškorić, 1987: Glasnik za šumske pokuse (Posebno izdanje 2 Zagreb, 1986.). Š.L. 5-6, s.284    PDF
289 Piškorić, O., 1987: SPAČVA 30, (1956/1986.). Š.L. 5-6, s.286    PDF
290 Piškorić, O., 1987: POGOVOR. Š.L. 7-9, s.552    PDF
291 Piškorić, O., 1987: Znanstveni skup uz 120 godina znanstvene ornitologije JAZU. Š.L. 10-12, s.687    PDF
292 Piškorić, O., 1987: DIMITRIJE BURA, dipl. inž.. Š.L. 10-12, s.698    PDF
293 Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.136    PDF
294 Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.142    PDF
295 Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.158    PDF
296 Piškorić, O., 1988: Iz šumarstva Francuske. Š.L. 3-4, s.167    PDF
297 Piškorić, O., 1988: Nekoliko novih knjiga u Francuskoj.. Š.L. 3-4, s.169    PDF
298 Piškorić, O., 1988: Poljoprivreda i šumarstvo br. 4. Titograd, 1985.. Š.L. 3-4, s.172    PDF
299 Piškorić, O., 1988: VEDECKÉ PRACE, VO Zvolene 36, Bratislava — Zvolen 1987.. Š.L. 3-4, s.174    PDF
300 Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 5-6, s.246    PDF
301 Piškorić, O., 1988: JOSIP PANČIĆ (o 175-godišnjici rođenja i 75-godišnjici smrti). Š.L. 5-6, s.273    PDF
302 Piškorić, O., 1988: Dvadeseta godišnjica VELEBITSKOG BOTANIČKOG VRTA. Š.L. 5-6, s.277    PDF
303 Piškorić, O., 1988: ANALI ZA ŠUMARSTVO, 13/1—2. Š.L. 5-6, s.282    PDF
304 Piškorić, O., 1988: HORTIKULTURA, br. 3—4/1987.. Š.L. 5-6, s.284    PDF
305 Piškorić, O., 1988: Branislav Begović : Šumska privreda Bosne i Hercegovine 1918. — 1941., Sarajevo 1985. Š.L. 7-8, s.376    PDF
306 Piškorić, O., 1988: ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 12. Š.L. 7-8, s.378    PDF
307 Piškorić, O., 1988: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE — Posebno izdanje broj 3. Zagreb, 1987.. Š.L. 9-10, s.456    PDF
308 Piškorić, O., 1988: Ferdinand Šulentić: NA ŠUMARSKIM I LOVAČKIM STAZAMA, Slav. Brod, 1988. Š.L. 9-10, s.459    PDF
309 Piškorić, O., 1988: VILIM BESTAL, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.480    PDF
310 Piškorić, O., 1988: U nekoliko redaka. Š.L. 11-12, s.518    PDF
311 Piškorić, O., 1988: Tri priloga uzgoju običnog oraha. Š.L. 11-12, s.554    PDF
312 Piškorić, O., 1988: Simpozij EKOLOŠKI I PRIVREDNI ASPEKTI PROPADANJA SUMA.. Š.L. 11-12, s.558    PDF
313 Piškorić, O., 1988: CENTRALBLATT FÜR GESAMTE FORSTWESEN, br. l 1988. Š.L. 11-12, s.566    PDF
314 Piškorić, O., 1989: Nauka za luxke ciuvare u Illirii. Š.L. 1-2, s.55     PDF
315 Piškorić, O., 1989: Iz šumarstva Kostarike. Š.L. 1-2, s.85     PDF
316 Piškorić, O., 1989: Rezultati dviju inventarizacija šuma u Francuskoj. Š.L. 1-2, s.86     PDF
317 Piškorić, O., 1989: Dinamika šumskog fonda NR Bugarske 1960—1985.. Š.L. 1-2, s.87     PDF
318 Piškorić, O., 1989: BOGDAN DERETA, dipl. inž šum.. Š.L. 1-2, s.92     PDF
319 Piškorić, O., 1989: BORISLAV KOVAČIĆ, dipl. inž. šum. Š.L. 1-2, s.94     PDF
320 Piškorić, O., 1989: ČLANSTVO HRVATSKO-SLAVONSKOG ŠUMARSKOG DRUŠTVA 1889. GODINE. Š.L. 3-5, s.152    PDF
321 Piškorić, O., 1989: Glasnik za šumske pokuse, Volumen 24—1988.. Š.L. 3-5, s.197    PDF
322 Piškorić, O., 1989: Knjige iz šumarstva na izložbi »INTERLIBER« na ZAGREBAČKOM VELESAJMU 1989. g.. Š.L. 6-8, s.387    PDF
323 Piškorić, O., 1989: Proslava 40-e godišnjice početka rada savezne srednje Šumarske škola za krš u Splitu. Š.L. 9-10, s.504    PDF
324 Piškorić, O., 1989: Dell Istituto di Eçologia attie Selvicoltura — Vol. terzo 1981; Vol quinto — 1983.. Š.L. 9-10, s.511    PDF
325 Piškorić, O., 1989: Prof. PETAR MATKOVIĆ, dipl. ing. šum. (1913—1988). Š.L. 9-10, s.544    PDF
326 Piškorić, O., 1989: U nekoliko redaka. Š.L. 9-10, s.552    PDF
327 Piškorić, O., 1989: U nekoliko redaka. Š.L. 11-12, s.602    PDF
328 Piškorić, O., 1989: U nekoliko redaka. Š.L. 11-12, s.630    PDF
329 Piškorić, O., 1989: M. Ducre — SILVIKULTURE DES TAILLIS DE CHENEVERT (Uzgoj niske šume crnike. ). Š.L. 11-12, s.660    PDF
330 Oskar Piškorić, 1989: ELEKTRANE RASTU, ŠUME ODUMIRU. Š.L. 11-12, s.661    PDF
331 Piškorić, O., 1989: Godina 1989. godina šumskih požara.. Š.L. 11-12, s.663    PDF
332 Piškorić, O., 1989: Ugibanje hrasta rašireno je po cijelom svijetu. Š.L. 11-12, s.664    PDF
333 Piškorić, O., 1990: O obrazovanosti i uposlenosti visokostručnih stručnjaka na odgovarajućim poslovima. Š.L. 3-5, s.192    PDF
334 Piškorić, O., 1990: Dipl. inž. Ivo PODHORSKI - devedesetogodišnjak. Š.L. 3-5, s.202    PDF
335 Klepac, D., Piškorić, O., 1990: Zbornik radova JOSIP KOZARAC književnik i šumar. Š.L. 3-5, s.206    PDF
336 Piškorić, O., 1990: Gospodarenje sa šumama u Jugoslaviji do 1945. godine nije bilo stihijsko. Š.L. 6-8, s.307    PDF
337 Piškorić, O., 1990: Neke teme iz tri inozemne publikacije. Š.L. 6-8, s.316    PDF
338 Piškorić, O., 1990: dr. DANILO KLEN (1910—1990). Š.L. 6-8, s.336    PDF
339 Piškorić, O., 1990: Milan DRUST bio je 11 godina predsjednik Hrvatsko - slavonskoga Šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.416    PDF
340 Piškorić, O., 1990: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 25, Zagreb 1989.. Š.L. 9-10, s.418    PDF
341 Piškorić, O., 1990: Oesterreichische Forstzeitung Juni 6/1990. Š.L. 9-10, s.425    PDF
342 Piškorić, O., 1990: Trojica od brojnih zaslužnih lugara. Š.L. 11-12, s.482    PDF
343 Piškorić, O., 1990: Dvije publikacije JAZU o krpeljnom encefalitisu. Š.L. 11-12, s.555    PDF
344 Piškorić, O., 1991: ACTA HISTORIOOECONOMICA IUGOSLAVIAE Vol. 14 i Vol. 15 (88). GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE Vol. 26 Zagreb 1990. (89). Uzgajanje šuma ima budućnost. Š.L. 1-2, s.32     PDF
345 Piškorić, O., 1991: U SUSRET 150-oj OBLJETNICI HRVATSKO-SLAV. ŠUMARSKOG DRUŠTVA - Stanje šumarstva u Hrvatskoj i Slavoniji 1864. godine prema Divald-Eltzu. Š.L. 1-2, s.73     PDF
346 Piškorić, O., 1991: Godišnja Skupština Društva ITŠDI Dalmacije, održana 9. studenog 1990. g. Š.L. 3-5, s.221    PDF
347 Piškorić, O., 1991: IVAN JAKOVLJEV (uz 88. godišnjicu života). Š.L. 6-9, s.398    PDF
348 Piškorić, O., 1991: U 1990. godini dvije knjige o Nacionalnim parkovima. Š.L. 6-9, s.405    PDF
349 Piškorić, O., 1991: ACTA HISTORICO-OECONOMICA IUGOSLAVIAE, Vol. 16. Š.L. 6-9, s.407    PDF
350 Piškorić, O., 1991: Iz inozemnih šumarskih časopisa. Š.L. 10-12, s.548    PDF
351 Piškorić, O., 1991: Hortikultura, godište 58 1991. br. 1—2. Š.L. 10-12, s.550    PDF
352 Piškorić, O., 1992: Jubilarna gospodarsko-šumarska izložba 1891. godine u Zagrebu. Š.L. 1-2, s.77     PDF
353 Piškorić, O., 1992: HORTIKULTURA. Š.L. 1-2, s.103    PDF
354 Piškorić, O., 1992: ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA XLIV (1990). Š.L. 1-2, s.104    PDF
355 Piškorić, O., 1992: FERDO ZIKMUNDOVSKY, zemaljski šumarski izvjestitelj itd.. Š.L. 3-5, s.189    PDF
356 Piškorić, O., 1992: Dr. Đuro Rauš: ZAŠTITA PRIRODE I ČOVJEKOVA OKOLIŠA, Zagreb 1991.. Š.L. 3-5, s.218    PDF
357 Piškorić, O., 1992: REVUE FORESTIERE FRANÇAISE Numero Special 1991. Š.L. 3-5, s.223    PDF
358 Piškorić, O., 1992: Prilog biologiji brijesta vez (Ulmus laevis Pall). Š.L. 6-8, s.277    PDF
359 Piškorić, O., 1992: DILEME SLOVENSKOG ŠUMARSTVA, Gozdarski vestnik 02/92. Š.L. 6-8, s.354    PDF
360 Piškorić, O., 1992: Iz francuskog šumarstva. Š.L. 9-10, s.472    PDF
361 Piškorić, O., 1992: O hrvatskom šumarstvu danas i sutra u VJESNIKU Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti br. 5—6/1992.. Š.L. 9-10, s.475    PDF
362 Piškorić, O., 1992: GLASNIK za šumske pokuse, Vol 27, Zagreb 1991.. Š.L. 9-10, s.477    PDF
363 Piškorić, O., 1992: LARUS, Vol 43, God 1991.. Š.L. 9-10, s.482    PDF
364 Piškorić, O., 1992: Iz REVUE FORESTIERE FRANÇAIS No 1/1992.. Š.L. 9-10, s.483    PDF
365 Piškorić, O., 1992: ANTE KVATERNIK, dipl. inž. šum.. Š.L. 9-10, s.492    PDF
366 Piškorić, O., 1992: JOSIP GRÜNWALD, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.554    PDF
367 , 1992: Alpski i brucijski bor u šumarstvu Mediterana (OPTIONS MÉDITERRANÉENNES, 1986-1, Pariz. Š.L. 11-12, s.559    PDF
368 Piškorić, O., 1993: HORTIKULTURA, godište 50—59. Š.L. 1-2, s.64     PDF
369 Piškorić, O., 1993: Drvnoindustrijska poduzeća u Hrvatskoj 1935. godine. Š.L. 3-5, s.139    PDF
370 Piškorić, O., 1993: Monografija ŠUME U HRVATSKOJ, Zagreb 1992.. Š.L. 3-5, s.172    PDF
371 Piškorić, O., 1993: GLASNIK za šumske pokuse Vol. 28. Zagreb 1992.. Š.L. 3-5, s.177    PDF
372 Piškorić, O., 1993: ZBORNIK radova o ANTUNU LEVAKOVIĆU, HAZU, Centar za znanstveni rad Vinkovci, Vinkovci 1992.. Š.L. 3-5, s.180    PDF
373 Piškorić, O., 1993: JOSIP RESSEL, šumar i izumitelj (1793—1857). Š.L. 3-5, s.210    PDF
374 Piškorić, O., 1993: Smanjenje stručnog osoblja u državnim šumama. Š.L. 6-8, s.333    PDF
375 Piškorić, O., 1993: Iz Šumarstva Mađarske, Skandinavije i Švicarske. Š.L. 6-8, s.334    PDF
376 Piškorić, O., 1993: Proizvodnost Vjetrobrana u Sahelu Sengala. Š.L. 6-8, s.335    PDF
377 Piškorić, O., 1993: GLASNIK za šumske pokuse Vol. 29—1993. g.. Š.L. 6-8, s.338    PDF
378 Piškorić, O., 1993: RADOVI, Šumarski institut Jastrebarsko, Vol. 27, Br. 1—1992.. Š.L. 6-8, s.338    PDF
379 Piškorić, O., 1993: Dvije knjige izdavača INRA. Š.L. 6-8, s.340    PDF
380 Piškorić, O., 1993: Iz Gozdarskog vestnika. Š.L. 6-8, s.340    PDF
381 , 1993: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Posebno izdanje 4, Zagreb 1993.. Š.L. 9-10, s.450    PDF
382 Piškorić, O., 1993: RADOVI Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 27. Broj 2—1992.. Š.L. 9-10, s.452    PDF
383 Piškorić, O., 1993: Umberto Colombe: ŠUMA: Njezino značenje za okoliš, različitost biosfere i gospodarstvo (L´ Italia forestale e montana, 1993. Nr. 3). Š.L. 9-10, s.454    PDF
384 Piškorić, O., 1993: Josip Ressel u Hrvatskom šumarstvu. Š.L. 11-12, s.489    PDF
385 Piškorić, O., 1993: Proslava 200-te obljetnice rođenja Josipa Ressela. Š.L. 11-12, s.534    PDF
386 Piškorić, O., 1993: Iz Agronomskog glasnika br. l—2 i 3/1993.. Š.L. 11-12, s.552    PDF
387 Piškorić, O., 1994: IZ AUSTRIJSKOG ŠUMARSTVA (izlet u Šumariju Weyer). Š.L. 1-2, s.45     PDF
388 Piškorić, O., 1994: »HRVATSKE ŠUME« 93 - Ljetopis u riječi, slici i brojci, Zagreb, 1993. Š.L. 1-2, s.47     PDF
389 Piškorić, O., 1994: RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, Vol. 28. Br. 1-2/1993. Jastrebarsko, 1993.. Š.L. 1-2, s.48     PDF
390 Piškorić, O., 1994: ANNALES FORESTALES, ANALI ZA ŠUMARSTVO, Vol. 16, 17 i 18. Š.L. 1-2, s.49     PDF
391 Piškorić O., 1994: Alojzije Frković, BIBLIOGRAFIJA, Lovačko-ribarskog vjesnika 1892-1991., Zagreb, 1993.. Š.L. 1-2, s.50     PDF
392 Piškorić, O., 1994: Wissenschaftliche Zeitschrift, der Technischen Universität Dresden 43 (1994) Heft 1. Š.L. 3-4, s.123    PDF
393 Piškorić, O., 1994: Acta Historico-Oeconomica, Vol. 17, 18 i 19. Š.L. 5-6, s.183    PDF
394 Piškorić, O., 1994: Mehanizacija šumarstva, God. 18. 1993. br. 1-4. Š.L. 5-6, s.184    PDF
395 Piškorić, O., 1994: Hortikultura, God. 1994. br. 1-4. Š.L. 5-6, s.185    PDF
396 Piškorić, O., 1994: The Earth as Transformed by Human Action, Cambridge University Press 1990. Š.L. 5-6, s.186    PDF
397 Piškorić, O., 1994: Hrvatska inženjerska udruga, Marijan Brezinšćak, Svezak prvi, Zagreb, 1993.. Š.L. 5-6, s.187    PDF
398 Piškorić, O., 1994: Godišen zbornik na Šumarskoit fakultet na Univerzitetot »Kiril i Metod« - Skopje, knjiga XXXIV, godina 1990/91.. Š.L. 5-6, s.188    PDF
399 Piškorić, O., 1994: Ing. VINKO HLAVINKA, profesor Šumarske akademije u Zagrebu. Š.L. 7-8, s.253    PDF
400 Piškorić, O., 1994: Internacionalizacija šumarstva. Š.L. 7-8, s.257    PDF
401 Piškorić, O., 1994: Dvije godišnjice Nacionalnog parka Plitvičkih jezera u 1993. godini. Š.L. 7-8, s.258    PDF
402 Piškorić, O., 1994: Nacionalni park Risnjak, Hrvatska. Š.L. 7-8, s.259    PDF
403 Piškorić, O., 1994: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, Vol. 30 - 1994. godina. Š.L. 7-8, s.260    PDF
404 Piškorić, O., 1994: O šumama Austrije, Čilea, Francuske i Poljske. Š.L. 9-10, s.311    pdf
405 Piškorić, O., 1994: Stoljeće i pol Švicarskog šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.315    PDF
406 Piškorić, O., 1994: Zdravstveno stanje slovačkih šuma vrlo je teško. Š.L. 9-10, s.315    PDF
407 Piškorić, O., 1994: Mrtvo drvo — važan dio šumskog ekosustava. Š.L. 9-10, s.315    PDF
408 Piškorić, O., 1994: Uspjeh dražbene prodaje drva u jesen 1993. u Francuskoj. Š.L. 9-10, s.316    PDF
409 Piškorić, O., 1994: Uloga konja za izvlačenje drva. Š.L. 9-10, s.316    PDF
410 Piškorić, O., 1994: Hrvatski biografski leksikon, knj. 3 Ć-D, 1993.. Š.L. 9-10, s.317    PDF
411 Piškorić, O., 1994: Austrijska šuma — od prašume do šumskog gospodarstva. Š.L. 9-10, s.317    PDF
412 Piškorić, O., 1994: Schriften aus der Forstlichen Fakultät der Universitet Göttingen, Bd. 115. 116 u. 117. Š.L. 9-10, s.318    PDF
413 Piškorić, O., 1994: Monti e Boschi N. 5. Settembre - Ottobre 1994.. Š.L. 9-10, s.319    PDF
414 Oskar Piškorić, 1994: Lesnickâ prâce - les*. Praha, 1994.. Š.L. 9-10, s.320    PDF
415 Piškorić, O., 1994: ANTUN TOMIĆ, 1803-1894. - prvi predsjednik Hrvatsko-slavonskoga šumarskog društva. Š.L. 11-12, s.331    pdf
416 Piškorić, O., 1994: Obnovljena je zgrada prve austrijske škole u Mariabrunnu. Š.L. 11-12, s.369    PDF
417 Piškorić, O., 1994: Štajerska — zeleno srce Austrije. Š.L. 11-12, s.369    PDF
418 Piškorić, O., 1995: SPOMENICA (uz obljetnicu) MIHOVILA GRAČANINA, izdavač Hrvatsko agronomsko društvo, Zagreb 1994. Š.L. 1-2, s.44     PDF
419 Piškorić, O., 1995: GLASNIK ZA ŠUMSKE POKUSE, knj. 31 Zagreb 1994.. Š.L. 1-2, s.46     PDF
420 Piškorić, O., 1995: RADOVI, Šumarskog instituta Jastrebarsko, vol. 29, br. l i 2, Jastrebarsko 1994.. Š.L. 1-2, s.47     PDF
421 Piškorić, O., 1995: KATALOG KNJIGA ZA LOVSTVO I RIBOLOV. Š.L. 1-2, s.49     PDF
422 Piškorić, O., 1995: Teškoće prirodnog pomlađivanja šuma u Mađarskoj. Š.L. 3, s.104    PDF
423 Piškorić, O., 1995: L´Italia Forestale e Montana, Br. 6. studeni — prosinac 1994.. Š.L. 4, s.141    PDF
424 Piškorić, O., 1995: Britanska Kolumbija — zemlja šuma četinjača. Š.L. 4, s.142    PDF
425 Piškorić, O., 1995: Stota godišnjica Zakona o uređenju šumskog gospodarstva u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.189    pdf
426 Piškorić, O., 1995: Deseci tisuća šuma uništeno u rudarskom bazenu Noriljsk (Sibir). Š.L. 5-6, s.200    PDF
427 Piškorić, O., 1995: MARIJAN MATIJAŠEVIĆ, dipl. inž. šum. (1910-1945). Š.L. 5-6, s.210    PDF
428 Piškorić, O., 1995: Hansruedi Wildremuht: PRIRODA KAO ZADAĆA, Priručnik praktične zaštite prirode u općinama Zagreb, 1994.. Š.L. 5-6, s.215    PDF
429 Piškorić, O., 1995: ACTA HISTORICO-OECONOMICA, Vol. 20, Zagreb 1993.. Š.L. 5-6, s.216    PDF
430 Piškorić, O., 1995: Francuska-Leclerc de Hautecloque 30 godina predsjednik Saveza šumoposjednika. Š.L. 5-6, s.218    PDF
431 Piškorić, O., 1995: ZBORNIK RADOVA, 40 godina Nacionalnog parka »RISNJAK«, 1953-1993, Crni lug 1994.. Š.L. 7-8, s.267    PDF
432 Piškorić, O., 1995: VODIČ ZA NACIONALNI PARK »PAKLENICA«, Zagreb, 1994.. Š.L. 7-8, s.268    PDF
433 Piškorić, O., 1995: Proslava 100. obljetnice rada Instituta za jadranske kulture i melioraciju krša. Š.L. 7-8, s.270    PDF
434 Oskar Piškorić, 1995: Finska - zemlja XX. kongresa IUFRO (1995). Š.L. 7-8, s.276    PDF
435 Piškorić, O., 1995: PLITVIČKA JEZERA i njihova okolica. Š.L. 7-8, s.280    PDF
436 Piškorić, O., 1995: Mediteransko šumsko drveće — Vodič za procjenu krošnje. Š.L. 11-12, s.405    PDF
437 Hranilović, S., Piškorić, O., 1995: Doprinos hrvatskih šumara argentinskom šumarstvu — s biografijom šestorice šumara. Š.L. 11-12, s.415    pdf
438 Piškorić, O., 1995: Glasnik za šumske pokuse, Vol, 32., God. 1995.. Š.L. 11-12, s.433    PDF
439 Piškorić, O., 1995: Akademik Bogoslav Šulek, u povodu 100. obljetnice smrti. Š.L. 11-12, s.435    PDF
440 Piškorić, O., 1996: HORTIKULTURA, godište 61 (1995.) br. 1-4. Š.L. 1-2, s.72     PDF
441 Piškorić, O., 1996: U nekoliko redova. Š.L. 1-2, s.81     PDF
442 Piškorić, O., 1996: Prof. dr. Josip Biškup "Studenti šumarstva 1990-1994."(Sociološka analiza). Š.L. 5-6, s.279    PDF
443 Piškorić, O., 1996: Hrvatski šumarski životopisni leksikon, Zagreb 1996.. Š.L. 11-12, s.529    PDF
444 Piškorić, O., 1996: Prirodna baština Hrvatske, Zagreb 1995. Š.L. 11-12, s.531    PDF
445 Piškorić, O., 1997: Dragutin Kos, osnivač Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 1-2, s.35     pdf
446 Piškorić, O., 1997: Geodetski list pedesetgodišnjak. Š.L. 1-2, s.53     PDF
447 Piškorić, O., 1997: U lipnju 1996. godine u Mađarskoj donesen je novi Zakon o šumama. Š.L. 1-2, s.91     PDF
448 Piškorić, O., 1997: Acta historico oeconomico Vol. 21 i Vol. 22. Š.L. 3-4, s.199    PDF
449 Piškorić, O., 1997: Forets de France No 400 Janvier - Février 1997. Š.L. 3-4, s.201    PDF
450 Piškorić, O., 1997: U nekoliko redaka. Š.L. 3-4, s.211    PDF
451 Piškorić, O., 1997: AA. VV. - Pedunculate Oak in Croatia. Š.L. 5-6, s.304    PDF
452 Piškorić, O., 1997: N. Weigl - Östrereichs forstwirtschaft in der zwischenkrigszeit 1918 - 1938,. Š.L. 5-6, s.306    PDF
453 Piškorić, O., 1997: Hrvatsko Šumarsko društvo u Horvatovoj knjizi Kultura Hrvata kroz 1000 godina. Š.L. 5-6, s.307    PDF
454 Piškorić, O., 1997: M. Matezić - Priče bez naslova. Š.L. 7-8, s.439    PDF
455 Piškorić, O., 1997: Zbornik Pravnog fakulteta u Zagrebu, god. 47 - br. 1-2 Zagreb 1997.. Š.L. 7-8, s.440    PDF
456 Piškorić, O., 1997: Šumarski članci u Wissenschaftliche Zeitschrift 1996. godine. Š.L. 7-8, s.441    PDF
457 Piškorić, O., 1997: Musik und Wald. Š.L. 7-8, s.442    PDF
458 Piškorić, O., 1997: Dvije 75-te obljetnice u češkom šumarstvu. Š.L. 7-8, s.446    PDF
459 Piškorić, O., 1997: 150 godina Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 7-8, s.448    PDF
460 Piškorić, O., 1997: Franjo Presečki dipl. inž. šum. (1908-1996). Š.L. 7-8, s.457    PDF
461 Piškorić, O., 1997: Gozdarski vestnik br. l i br. 2 1997.. Š.L. 9-10, s.552    PDF
462 Piškorić, O., 1997: O proslavi Hrvatskoga šumarskog društva u časopisu Erdészeti Lapok. Š.L. 9-10, s.553    PDF
463 Piškorić, O., 1997: Deforestacija u tropskom pojasu od 1980. do 1990. godine. Š.L. 9-10, s.566    PDF
464 Piškorić, O., 1997: Trudovi odseka Šumarskoga za Hrvatsku i Slavoniju 1847 - 1852.. Š.L. 11-12, s.631    pdf
465 Piškorić, O., 1997: Proslava 50-godišnjice rada Srednje šumarske škole u Karlovcu. Š.L. 11-12, s.673    PDF
466 Piškorić, O., 1997: Deutscher Forstverein, Jahresbericht 1996.. Š.L. 11-12, s.683    PDF
467 Piškorić, O., 1998: U nekoliko redaka. Š.L. 1-2, s.98     PDF


                UNDER CONSTRUCTION