P., Rudolf
1 Ing. R. Pipan., 1931: Dioba krajiških zemljišnih zajednica.. Š.L. 2, s.63     PDF
2 Ing. R. Pipan., 1932: Utjecaji gospodarskog liberalizma na šume i šumarstvo. Š.L. 11, s.649    PDF
3 Ing. Rud. Pipan, 1935: Računanje vrijednosti šumskog zemljišta. Povodom članaka Ing. L. Petrovića u Šum. listu od 1933 br. 11 i 1934 br. 11.. Š.L. 1, s.18     PDF
4 Ing. Rudolf Pipan, 1935: Izračunavanje šumske takse.. Š.L. 5, s.191    PDF
5 Ing. R. Pipan, 1938: Kapitalizam u šumarstvu.. Š.L. 3-4, s.117    PDF
6 Dr. R. Pipan, 1939: Oporezivanje šuma.. Š.L. 10, s.517    PDF
7 Dr. R. Pipan, 1940: Ing. dr. M. Marinović: Osnovi nauke o upravi šumama.. Š.L. 7, s.369    PDF
8 R. Pipan, 1948: O racionalizaciji i prividnoj racionalizaciji. Š.L. 1, s.21     PDF
9 Dr. Ing. R. Pipan, 1953: O kontrolnim metodama uređivanja prebirnih šuma. Š.L. 2, s.57     PDF
10 Pipan dr. Rudolf, 1954: O uređivanju šuma u Sloveniji. Š.L. 11-12, s.576    PDF


                UNDER CONSTRUCTION