P., Konrad
1 Pintarić, K., 1970: Thill Andre — Le frene et sa culture (Običan jasen i njegov uzgoj. Š.L. 11-12, s.440    PDF
2 Pintarić, K., 1972: Istraživanje utjecaja stratificiranja sjemena sitkanske smreke (Picea sitchensis Carr.) na tijek klijanja. Š.L. 1-2, s.63     PDF
3 K. Pintarić, 1974: Varijacija u inserciji grana kod ariša (Larix spp.) raznih provenijencija. Š.L. 5-6, s.193    PDF
4 Pintarić, K., 1974: Zasjedanje profesora uzgajanja šuma u Zürichu. Š.L. 12, s.549    PDF
5 K. Pintarić i S. Izetbegović, 1975: Usporedna istraživanja prirašćivanja bijeloga i crnog bora u arboretumu »Slatina« Šumarskog fakulteta u Sarajevu. Š.L. 7-10, s.281    PDF
6 K. Pintarić, 1977: Utjecaj šume na zdravlje čovjeka.. Š.L. 8-9, s.386    PDF
7 K. Pintarić, 1977: Da li rezanje grana kao dodatna mjera u poboljšanju kvalitete proizvodnje drvne mase ima svoje ekonomsko opravdanje. Š.L. 10-12, s.441    PDF
8 Pintarić, K., Koprivica, M., 1980: Proučavanje oblika i izgrađenosti krošnje ariša (Larix sp.) raznih provenijencija. Š.L. 1-2, s.29     PDF
9 Pintarić, K., 1983: Ritam prirašćivanja u visinu duglazije (Pseudotsuga taxifolia Britt.) u toku godine u ovisnosti od provenijencije i vremenskih prilika. Š.L. 7-8, s.331    PDF
10 Pintarić, K., 1984: ZEKIĆ, N.: Korovi u šumarstvu i njihovo suzbijanje. Š.L. 7-8, s.348    PDF
11 Konrad Pintarić, 1988: Ritam prirašćivanja u visinu sitkanske smrče (Picea sitchensis L.) u ovisnosti od provenijencije. Š.L. 7-8, s.301    PDF
12 Pintarić, K., 1989: Proučavanje prirašćivanja lUFRO-duglazije različitih provenijencija na oglednoj plohi »Crna lokva« (Bosanska Gradiška) —. Š.L. 9-10, s.397    PDF
13 Pintarić, K., 1991: Proučavanje prirašćivanja IUFRO-duglazije različitih provenijencija na nekoliko oglednih ploha u Bosni. Š.L. 1-2, s.5     PDF
14 Pintarić, K., 1997: Analiza strukture i kvalitete prirodnog mladika crnog bora. Š.L. 5-6, s.215    pdf
15 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Unsere Laubhölzer (Naša bjelogorica).. Š.L. 3-4, s.175    PDF
16 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Der Wald in der Kulturlandschaft (Šuma u kultiviranom krajobrazu).. Š.L. 3-4, s.176    PDF
17 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Die Natürliche Waldverjüngung (Prirodno pomladivanje).. Š.L. 3-4, s.176    PDF
18 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Waldptlege (Njega šuma).. Š.L. 3-4, s.177    PDF
19 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Die Aufforstung (Pošumljavanje). Š.L. 3-4, s.177    PDF
20 Pintarić, K., 1998: Perspektive šuma hrasta kitnjaka u Bosni. Š.L. 9-10, s.399    pdf
21 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Waldbau als Naturschutz. Š.L. 9-10, s.482    PDF
22 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Unsere Waldbäume. Š.L. 9-10, s.483    PDF
23 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Europäische Urwäder. Š.L. 9-10, s.483    PDF
24 Pintarić, K., 1998: Hans Leibundgut: Der Wald eine Lebensgemeinschaft. Š.L. 9-10, s.483    PDF
25 Pintarić, K., 1998: Hannes Mayer: Waldbau auf soziologisch-ökologischer Grundlage. Š.L. 9-10, s.484    PDF
26 Pintarić, K., 1998: Hannes Mayer-Ernst Ott: Gebirgswaldbau-Schutzwaldpflege, II. izdanje. Š.L. 9-10, s.485    PDF
27 Ballian, D., Mikić, T., Pintarić, K., 1999: Analiza uspijevanja 5 provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziesii Mirb. Franco.) u pokusu Batalovo brdo. Š.L. 9-10, s.423    pdf
28 Pintarić, K., 1999: Analiza strukture i kvaliteta prirodnog koljika crnoga bora. Š.L. 11-12, s.533    pdf
29 Pintarić, K., 2000: 30 godina istraživanja na arišu različitih provenijencija u Bosni. Š.L. 3-4, s.143    pdf
30 Pintarić, K., 2000: Analiza strukture i kvalitete prirodnog pomlatka nekih bukovih šuma u Bosni i Hercegovini. Š.L. 11-12, s.627    pdf
31 Pintarić, K., 2002: Problem prevođenja bukovih panjača u visoke šume. Š.L. 3-4, s.119    pdf


                UNDER CONSTRUCTION