P., Dragomir
1 Pfeifer, D., 1995: Prvi sastanak Hrvatske komisije za topolu. Š.L. 11-12, s.431    PDF
2 Pfeifer, D., 2001: Međunarodni simpozij o genetskom diverzitetu u riječnim populacijama europske crne topole i utjecaju na gospodarenje u ritskim ekosustavima (EUROPOP). Š.L. 5-6, s.352    PDF
3 Kajba, D., Vratarić, P., Pfeifer, D., 2004: Izvješće s International Conference on the future of poplar culture/FAO (Rim, 12 – 15. 11. 2003). Š.L. 3-4, s.187    PDF
4 Kajba, D., I. Anić, D. Pfeifer, 2005: Potrajnost i očuvanje genofonda s posebnim osvrtom na europsku crnu topolu (Populus nigra L.). Š.L. 5-6, s.271    pdf


                UNDER CONSTRUCTION