PEXIDER, Gustav
1 Piše prof. Gustav Pexider, 1883: Šume i kemićna industrija.. Š.L. 3, s.126    PDF
2 Piše profesor Gustav Pexider, 1883: Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.. Š.L. 4, s.172    PDF
3 Pišu prof. Gustav Pexidr, 1884: Kemičke promjene listinca u šumah, te kemičko mu uplivanje na svojstva tla.. Š.L. 2, s.75     PDF


                UNDER CONSTRUCTION