PETROVIĆ, Petar
1 Piše Petar Petrović, stud. for., 1900: Neštu o sječi i izvozu drva u Lici.. Š.L. 12, s.674    PDF
2 Petrović Petar, 1903: Oskudica na šumskim radnicima. Š.L. 1, s.35     PDF


                UNDER CONSTRUCTION