PETRIĆ, Božidar
1B. Petrić, 1971: utjecaj strukture na permeabilnost drva četinjača. Š.L. 5-6, s.125    PDF
2Petrić, B., 1972: Utjecaj strukture na permeabilnost drva listača. Š.L. 9-10, s.364    PDF
3Petrić, B., Trajković, J., Despot, R., Krstinić, A., 1991: Varijacije dužine vlakanaca drva breze (Betula pendula Roth) iz prirodne populacije na području Hrvatske. Š.L. 6-9, s.273    PDF


                UNDER CONSTRUCTION