P., Josip
1 Peternel ing. Josip, 1955: Šumske komunikacije u NR Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.428    PDF
2 Androić M., Hajdin Ž., Cvitovac V., Peternel J., 1958: 79. redovna godišnja skupština šumar. društva NR Hrvatske. Š.L. 3-4, s.108    PDF
3 Peternel Josip, 1960: Završni račun za g. 1959. i prijedlog proračuna Šumarskog društva Hrvatske za 1960. godinu. Š.L. 11-12, s.409    PDF
4 Peternel J., 1961: Završni račun Saveza Š. D. H. za 1960 g.. Š.L. 5-6, s.225    PDF


                UNDER CONSTRUCTION