P., Andrija
1 Napisao A. Perušić, 1909: Njeke misli o šumskim štetama. S nacionalno-ekonomskog gledišta.. Š.L. 11, s.416    PDF
2 Piše kot. šumar Andrija Perušić, 1915: Studija o temeljnim principima uređenja šumskog gospodarstva krajiških imovnih općina s kratkim osvrtom na gradišku imovnu općinu.. Š.L. 7-8, s.154    PDF
3 predavao ing. Andrija Perušić, kot. šumar, 1917: Posavske hrastove šume kao žirovnjače.. Š.L. 9-10, s.330    PDF
4 Ing. Andrija Perušić (Ogulin), 1925: Krajiške imovne općine.. Š.L. 9, s.504    PDF
5 Andre Perušić, 1927: Dopunska prenosna taksa i krajiške imovne općine. Š.L. 9, s.423    PDF
6 Ing. A. Perušić, 1928: KrajiškeImovne Općine.. Š.L. 1, s.43     PDF
7 Ing. A. Perušić, 1928: Šumske glavnice, prihodi i potrajnost.. Š.L. 2, s.93     PDF
8 Ing. A. Perušić, 1928: Brodska Imovna Općina.. Š.L. 3, s.138    PDF
9 Ing. A. Perušić, 1928: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 5, s.251    PDF
10 Ing. A. Perušić, 1929: Krajiške imovne općine u Hrvatskoj.. Š.L. 2, s.58     PDF
11 Ing. A. Perušić, 1929: O rentabilnosti bukve.. Š.L. 2, s.76     PDF
12 Ing. A. Perušić, 1929: Umjereno sastojinsku gospodarenje kod Imovnih općina.. Š.L. 3, s.107    PDF
13 Ing. A. Perušić, 1929: Rastu li novčane tražbine kad valuta pada.. Š.L. 3, s.132    PDF
14 Ing. A. Perušić, 1929: Rad u samoupravi.. Š.L. 6-7, s.277    PDF
15 Ing. A. Perušić, 1929: Dioba imovnih općina znači propast šuma.. Š.L. 6-7, s.278    PDF
16 Ing. A. Perušić, 1929: Jedan od osnovnih uzroka slabom razvoju našeg šumarstva.. Š.L. 6-7, s.279    PDF
17 Ing. A. Perušić, 1929: Član 133. zakona o šumama od 1891. god.. Š.L. 6-7, s.280    PDF
18 Ing. A. Perušić, 1929: Nešto o kupoprodaji drva u šumi.. Š.L. 6-7, s.280    PDF
19 Ing. A. Perušić, 1930: Dr. Josip Balen: O proredama. Š.L. 1, s.25     PDF
20 Ing. A. Perušić, 1937: Komunalne šume u Jugoslaviji.. Š.L. 2, s.49     PDF
21 Ing. A. Perušić, 1937: † Ing. Svetozar Ranitović.. Š.L. 5, s.266    PDF
22 Ing. A. Perušić, 1938: Dioba privatnih šuma.. Š.L. 1, s.1     PDF
23 Ing. A. Perušić, 1938: Porez na naše šume.. Š.L. 2, s.50     PDF
24 A. Perušić, 1938: Riješenja upravnih vlasti mogu pravovaljano postojati i pored riješenja redovnog suda, i ako je predmet riješenja upravnih vlasti i redovnog suda različit.. Š.L. 11, s.588    PDF
25 Ing. A. Perušić, 1938: Organizacija čuvarske službe u šumama pod osob. jav. nadzorom.. Š.L. 12, s.626    PDF
26 Ing. A. Perušić, 1939: Zakon o općem upravnom postupku u oblasti šumarstva.. Š.L. 1, s.1     PDF
27 Ing. A. Perušić, 1939: Javni interes u našem šumskom zakonodavstvu. Š.L. 2, s.77     PDF
28 Ing. A. Perušić, 1939: Krčenje šuma i životna potreba vlasnika po našem Zakonu o šumama.. Š.L. 2, s.88     PDF
29 Ing. A. Perušić, 1939: Oko kreiranja Ličke imovne općine.. Š.L. 6, s.269    PDF
30 Ing. A. Perušić, 1939: Tko može tumačiti odredbe Zakona o šumama.. Š.L. 7, s.394    PDF
31 Ing. A. Perušić, 1939: Šumarstvo u Banovini Hrvatskoj.. Š.L. 12, s.708    PDF
32 Ing. A. Perušić, 1940: Iz naše šumarske politike.. Š.L. 2-3, s.57     PDF
33 Ing. A. Perušić, 1940: Koza i šuma.. Š.L. 12, s.573    PDF
34 Perušić A. , 1961: Šuma u pčelarskoj privredi. Š.L. 1-2, s.46     PDF
35 Perušić A., 1961: Ing. Mihovil Markić. Š.L. 9-10, s.402    PDF
36 Perušić A., 1963: Ing. Dragutin Brnjas. Š.L. 1-2, s.92     PDF


                UNDER CONSTRUCTION