P., Mihovil
1Ing M. Pećina, 1931: Pošumljavanje goleti Južne Srbije.. Š.L. 11, s.575    PDF
2Ing. M. Pećina, 1931: Pošumljavanje goleti Južne Srbije.. Š.L. 11, s.575    PDF
3Ing. M Pećina, 1943: Ocjena bukovine po vanjskim znakovima.. Š.L. 7-8, s.224    PDF


                UNDER CONSTRUCTION