P., Gustav
1 Gust. Pausa, nadšumar, 1877: Obračunanje drvne množine pojedinih odjelah sastojine za pokriće godišnje ili periodične sječine, nadalje način, kojim valja pravac sječini obilježiti.. Š.L. 3, s.213    PDF
2 ???, 1878: Popravljena sprava za ustanovljenje promjera pojedinog debla (Razpinjača). Sa slikom.. Š.L. 2, s.97     PDF
3 ???, 1878: Druga banska imovna obćina i njezini čisti dohodci.. Š.L. 4, s.208    PDF
4 ???, 1878: Iztraživanje posljedaka postignutih prigodom proredjivanja mladih sastojina.. Š.L. 4, s.228    PDF
5 Pausa, nadšumar, 1879: Izkaz o uspjehu šumsko-gospodarstvene obhodnje druge banske imovne obćine godine 1878. Š.L. 3, s.117    PDF
6 Pausa, nadšumar, 1879: Bilježke ob odnošaju medju količinom, težinom itd. sjemenja od drveća. Š.L. 4, s.227    PDF
7 ???, 1880: Šumske parovozne željeznice.. Š.L. 2, s.49     pdf
8 piše Gustav Pausa, 1881: Šumarsko-uzgojne crtice iz banskog okružja. Š.L. 6, s.283    PDF
9 Po nadšumaru G. Pauziu, 1883: Pougljivanje u banskoj Krajini.. Š.L. 6, s.275    PDF
10 Piše Gustav Pausa, nadšumar, 1885: K pitanju umirovljenja naših lugara.. Š.L. 1, s.8     PDF
11 Piše G. Pausa, nadšumar, 1885: Jedna o novčanoj vriednosti šumske paše.. Š.L. 7-8, s.297    PDF
12 Piše Gustav Pauza, nadšumar, 1886: Nižji državni izpiti na lugarsko i šumarsko pomoćno osoblje.. Š.L. 2, s.60     PDF
13 Piše G. Pausa, 1887: Presslerov „Messknecht".. Š.L. 1, s.3     PDF
14 Piše G. Pausa, 1887: Presslerov svrdao, koji rabi za izmjeru i proračunavanje drvnog prihoda.. Š.L. 4, s.141    PDF
15 Piše G. Pausa., 1887: Meteroložka opažanja pogledom na šumsko gospodarstvo.. Š.L. 6, s.261    PDF
16 , 1894: Skrižaljke rastenja i prihoda šuma II. banske imovne obćine. Š.L. 9, s.432    PDF


                UNDER CONSTRUCTION