PARTAŠ, Ivan
1Piše Ivan Partaš, 1892: II. O razvitku i stanju šumarske nauke i literature u Hrvatskoj.. Š.L. 2, s.59     PDF
2Priobćio I. Partaš., 1896: O postotku, kojim se ukamaćuju glavnice uložene u šume.. Š.L. 6, s.205    PDF
3Piše Ivan Partaš, kr. profesor šumarstva, 1896: O načinu uredjenja šuma, stojećih pod osobitim javnim nadzorom.. Š.L. 9-10, s.378    PDF
4Napisao J. Partaš, 1896: Kako upliva vrst drva, vrst uzgoja i obhodnja na rentabilitet šumskih glavnica.. Š.L. 11, s.465    PDF
5Piše J. Partaš, 1897: O t. zv. „razšestarenju na periodički jednake sječivne površine" kao vrlo ugodnoj i jednostavnoj metodi uredjenja visokih šuma, koje se čistom i oplodnom sječom sjeku.. Š.L. 2, s.49     PDF
6Priobćio J. Partaš., 1897: Kratki nacrt historijskog razvitka višje šumarske nastave i njezino sadanje stanje.. Š.L. 5, s.218    PDF
7Priobćio S. Partaš, 1897: Organisacija šumarske nastave na sveučilištu u Giessenu i pruskih šumarskih akademija u Eberswaldu i Mündenu.. Š.L. 12, s.539    PDF
8Priobćuje J. Partaš, 1898: O lugarnicama i lugarskim tečajevima u obće uz predlog, kako da se to pitanje kod nas rieši.. Š.L. 3, s.89     PDF
9Priobćio S. Partaš, 1898: Naučna osnova za lugarnice, odnosno lugarske tečajeve ; unutarnje uredjenje, kućni red i zapt u lugarnicah.. Š.L. 6, s.221    PDF
10Napisao prof. I. Partaš ., 1898: Hrast u visokoj šumi.. Š.L. 8-9, s.326    PDF
11Odlomak iz predavanja I. Partaša, profesora u kr. šumarskoj akademiji zagrebačkoj o „Uzgoju šuma", 1900: O naturaliziciji stranih vrsti šumskoga drveća.. Š.L. 6, s.364    PDF
12Piše prof. I. Partaš, 1901: Odgovor na „Obzorov" članak „O našoj šumarskoj akademiji".. Š.L. 8, s.416    PDF
13Piše Prof. I. Partaš, 1902: O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije u Gorski kotar, hrvatsko Primorje i Istru.. Š.L. 9-10, s.603    PDF
14Partaš Ivan, 1903: Bi li bilo vriedno i strane vrsti drveća u našim šumama gojiti?. Š.L. 3, s.97     PDF
15Partaš Ivan, 1903: Šumska prometila i šumska renta.. Š.L. 3, s.124    PDF
16Partaš Ivan, 1903: Nekoliko rieči na članak: "Oskudica na šumskim radnicima".. Š.L. 4, s.174    PDF
17Partaš Ivan, 1903: O nedavno izašlom "Naputku za sastavak gospodarstvenih osnova odnosno programa", za naše šume, koje stoje pod osobitim javnim nadzorom.. Š.L. 8-9, s.466    PDF
18Partaš Ivan, 1903: Naučno putovanje članova hrv.-slav. šumarskoga družtva u Bosnu i Dalmaciju god. 1903.. Š.L. 10, s.540    PDF
19Piše Prof. I. Partaš, 1904: O gospodarstvenom ili unutarnjem podieljenju šuma.. Š.L. 2, s.53     PDF
20Piše prof. I. Partaš, 1904: O ovogodišnjem poučnom putovanju slušača kr. šumarske akademije zagrebačke u Slavoniju i Bosnu.. Š.L. 8-9, s.484    PDF
21Ivan Partaš, 2018: Odgovor na Obzorov članak „O našoj šumarskoj akademiji“ Šumarski list 8/1901 s. 416–426). . Š.L. 7-8, s.451    PDF


                UNDER CONSTRUCTION