P., Heliodor
1 H. Prelesnik, 1978: Davorin Žeravica, dipl. inž. šum.. Š.L. 8-10, s.423    PDF
2 Prelesnik, H., Schreiber, P., 1999: 50. obljetnica utemeljenja Srednje šumarske škole u Splitu. Š.L. 11-12, s.593    PDF


                UNDER CONSTRUCTION