P., Karmelo
1 K. Poštenjak, 1975: Rast i prirast jelovih kultura u gosp. j. Čedanj. Š.L. 4-6, s.174    PDF
2 Poštenjak, K., 1983: Prilog poznavanju nalazišta Lactarius seminsanguifluus Heim et Leclair na jugoistočnim padinama Naconalnog parka »Risnjak«. Š.L. 9-10, s.421    PDF
3 Gradečki, M., Poštenjak, K., Regent, B., 1990: Osnivanje, rad i razvoj organiziranog šumskog sjemenarstva u Hrvatskoj u razdoblju od trideset godina (1959 — 1989.). Š.L. 6-8, s.295    PDF
4 Poštenjak, K., 1993: BORIS REGENT, dipl. inž. šum.. Š.L. 6-8, s.352    PDF
5 Karmelo Poštenjak, 2012: VILKO – VILIM UDVARDI (1918–2012). Š.L. 11-12, s.660    PDF
6 Karmelo Poštenjak, 2016: Mr. sc. ANĐELKO ĆOSIĆ dipl. ing. šum. (1929–2014). Š.L. 1-2, s.104    PDF


                UNDER CONSTRUCTION