P., Stjepan
1 Posavec, S., 2001: Rasprava o metodama za procjenu vrijednosti šume. Š.L. 11-12, s.611    pdf
2 Posavec, S., 2004: Specifičnosti poslovne analize entiteta za gospodarenje šumom i šumskim zemljištem. Š.L. 5-6, s.279    pdf
3 Posavec, S., Žgela, T., 2004: Izrada cijene koštanja šumskih sadnica hrasta lužnjaka (Quercus robur, l.). Š.L. 9-10, s.529    pdf
4 Posavec,S., 2009: Europske inovacijske nagrade. Š.L. 7-8, s.458    PDF
5 Avdibegović, M., N. Petrović, D. Nonić, S. Posavec, B. Marić, D. Vuletić, 2010: Spremnost privatnih šumoposjednika u Hrvatskoj, Srbiji i Bosni i Hercegovini na suradnju pri izgradnji i održavanju šumskih cesta. Š.L. 1-2, s.55     pdf
6 Posavec,S., M. Šporčić, D. Antonić, K. Beljan, 2011: Poticanje inovacija – ključ razvoja u hrvatskom šumarstvu. Š.L. 5-6, s.243    pdf
7 Stjepan Posavec, 2013: Mr. sc. Robert Abramović, dipl. ing. šum.. Š.L. 1-2, s.101    PDF
8 Stjepan Posavec, 2013: Mr. sc. Marija Ravenšćak, dipl. oecc. . Š.L. 1-2, s.104    PDF
9 Ljiljana KEČA, Milica MARČETA, Stjepan POSAVEC, Sreten JELIĆ, Špela PEZDEVŠEK-MALOVRH, 2017: TRŽIŠNE KARAKTERISTIKE I KLASTER ANALIZA NEDRVNIH ŠUMSKIH PROIZVODA. Š.L. 3-4, s.151    pdf


                UNDER CONSTRUCTION