O., Ivan
1 Oštrić ing. Ivan, 1955: Nagrađivanje radnika i službenika u šumarstvu. Š.L. 5-6, s.196    PDF
2 Ing. Ivan Oštrić, 1956: Kakve pile odabiru radnici?. Š.L. 5-6, s.185    PDF
3 Ing. I. Oštrić, 1957: Komemoracija 50-godišnjice smrti Josipa Kozarca u Vinkovcima. Š.L. 3-4, s.123    PDF
4 Oštrić I., 1958: Utvrđivanje normi i praćenje produktivnosti na poslovima sječe i izradbe drvnih sortimenata.. Š.L. 5-6, s.212    PDF
5 Oštrić I., 1958: Racionalizacija transporta u iskorištavanju šuma.. Š.L. 11-12, s.417    PDF
6 Oštrić I., 1958: Proslava 100 god. rođenja šumara i književnika Josipa Kozarca u Vinkovcima. Š.L. 11-12, s.436    PDF
7 Oštrić Ivan, 1960: Izobrazba kadrova, jedan od uslova za povećanje proizvodnosti u šumarstvu. Š.L. 11-12, s.395    PDF
8 Oštrić Ivan, 1960: Savjetovanje Njemačkog društva za šumarsku nauku o radu. Š.L. 11-12, s.405    PDF
9 Ing. I. Oštrić, 1961: Osvrt na uvođenje motornih pila u šumarstvo. Š.L. 7-8, s.279    PDF
10 Oštrić I., 1962: Kapacitet Zagrebačke tvornice papira u sastavu novog sirovinskog područja. Š.L. 11-12, s.441    PDF
11 Ivan Oštrić, 1963: Mogućnost rentabilnog uzgajanja topolovog celuloznog drva u namjenskim plantažama. Š.L. 7-8, s.291    PDF
12 Oštrić I. , 1964: Upotreba eksploziva u savremenom šumarstvu.. Š.L. 1-2, s.37     PDF
13 Oštrić, I., 1984: Među nama i oko nas. Š.L. 1-2, s.61     PDF
14 Oštrić, I., 1987: Osvrt na ostvarivanje razvojnih mogućnosti prerade drvne mase spačvanskih šuma. Š.L. 10-12, s.656    PDF
15 Oštrić, I., 1989: Utjecaj subjektivnih činilaca na (ne)razvoj industrije i papira u Hrvatskoj. Š.L. 1-2, s.69     PDF
16 Ivan Oštrić, 1990: Susret generacija apsolvenata šumara 1939. godine. Š.L. 3-5, s.199    PDF
17 Oštrić, I., 1999: Kako je zagrebačka tvornica celuloze i papira ostala bez sirovine. Š.L. 9-10, s.490    PDF
18 Oštrić, I., 2002: Upitna je naša situacija s drvnim otpadom, biomasom i restruktuiranjem šumarstva. Š.L. 11-12, s.638    PDF
19 Oštrić, I., 2004: O vatrenoj stihiji na jadranskom području. Š.L. 5-6, s.328    PDF


                UNDER CONSTRUCTION