O., Stevo
1 S. Orlić, 1971: Obrezivanje grana kao mjera njege u intenzivnim kulturama običnog bora (Pinus silvestris L.). Š.L. 1-2, s.18     PDF
2 Orlić, S., 1972: Šumarstvo u Harvardu. Š.L. 9-10, s.388    PDF
3 B. Meyer, N. Komlenović, S. Orlić, 1973: Istraživanje produktivnosti vrištinako-bujadinačnih tala pod mladim kulturama običnog bora (P. silvestris L.) na području Šumskog gospodarstva Karlovac. Š.L. 1-2, s.22     PDF
4 S. Orlić et al., 1973: Sušenje američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama. Š.L. 9-10, s.375    PDF
5 S. Orlić, 1973: Komparativna istraživanja o najpovoljnijim razmacima sadnje običnog bora (Pinus silvestris L.) i američkog borovca (Pinus strobus L.) u intenzivnim kulturama. Š.L. 11-12, s.421    PDF
6 Orlić S. — Dokuš A., 1973: Iufro, Sekcija l. Š.L. 11-12, s.486    PDF
7 Orlić, S., 1974: O nekim pitanjima u vezi s proširenjem areala četinjača u nas. Š.L. 5-6, s.213    PDF
8 S. Orlić, 1975: Preživljenje i razvoj biljaka običnog bora različitih visinskih klasa. Š.L. 4-6, s.161    PDF
9 S. Orlić, 1976: Američki borovac (Pinus strobus L.): za i protiv. Š.L. 1-2, s.51     PDF
10 S. Orlić, 1976: Simpozij IUFRO, S4.01 i 51.05.05 (Poljska, rujan 1975). Š.L. 1-2, s.97     PDF
11 S. Orlić, 1977: Preživljenje i visinski prirast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različitih starosti. Š.L. 10-12, s.436    PDF
12 Orlić, S., 1979: Bibliografija o ekonomskoj historiji Jugoslavije.. Š.L. 4-6, s.223    PDF
13 Orlić, S., 1979: Prvi rezultati komparativneg pokusa uzgajanja nekih domaćih i stranih četinjača. Š.L. 9-10, s.433    PDF
14 Orlić, S. i Dokuš, A., 1980: Međunarodni simpozij IUFRO, S 3,02—00 — SSSR, rujan, 1979. Š.L. 1-2, s.77     PDF
15 Stevo Orlić, 1981: Prilog poznavanju sezonske dinamike visinskog rasta obične smreke, Pančićeve omorike i sitkanske smreke.. Š.L. 5-7, s.219    PDF
16 Orlić, S., 1983: Rezultati komparativnog uzgoja nekih domaćih i stranih vrsta četinjača. Š.L. 3-4, s.207    PDF
17 Orlić, S., 1984: Preživljenje i rast biljaka običnog bora (Pinus silvestris L.) različite starosti (II). Š.L. 5-6, s.209    PDF
18 Orlić, S., 1985: Plan znanstvenih ekskurzija za učesnike XVIII svjetskog kongresa IUFRO. Š.L. 1-2, s.47     PDF
19 Orlić, S., 1985: Seminar za pripremu ekskurzije (Delnice 13—14.06.1985). Š.L. 7-8, s.373    PDF
20 Orlić, S., 1986: Sastanak voditelja ekskurzija IUFRO. Š.L. 1-2, s.59     PDF
21 Orlić, S., 1987: Utjecaj razmaka sadnje na uspijevanje obične smreke (Picea abies Karst) na području Plešivičkog prigorja. Š.L. 5-6, s.221    PDF
22 Orlić, S., 1988: ŽARKO HAJDIN, dipl. inž. šum. Š.L. 1-2, s.91     PDF
23 Orlić, S., 1988: STJEPAN MILČIĆ, šum. tehničar.. Š.L. 5-6, s.294    PDF
24 Orlić, S., 1989: Rezultati o visinskom i debljinskom rastu obične smreke (P. abies Karst) u pokusima različitih razmaka sadnje na području Slavonije. Š.L. 1-2, s.17     PDF
25 Orlić, S., 1990: Njega mlađih borovih sastojina proredom. Š.L. 9-10, s.369    PDF
26 Orlić, S., 1992: Preživljenje i rast biljaka običnog bora (P. sylvestris L.). Š.L. 6-8, s.271    PDF
27 Orlić, S., 1993: Proučavanje provenijencije američkog borovca (Pinus strobus L.). Š.L. 9-10, s.361    PDF
28 Orlić, S., Ocvirek, M., 1994: Istraživanje provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.139    pdf
29 Komlenović, N., Orlić, S., Rastovski, P., 1995: Uspijevanje šest vrsta četinjača u području bujadnica i vriština. Š.L. 5-6, s.169    pdf
30 Orlić, S., 1995: Mr. sc. Miroslav Šojat. Š.L. 11-12, s.441    PDF
31 Orlić, S., Ocvirek, M., 1996: Istraživanje provenijencije zelene duglazije [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.455    pdf
32 Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M., 1997: Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara. Š.L. 7-8, s.361    pdf
33 Orlić, S., Gračan, J., 1998: Dr. sc. Branimir Mayer (4. 1. 1938. - 10. 2. 1998.).. Š.L. 1-2, s.118    PDF
34 Orlić, S., 1998: Međunarodni pokus provenijencija sitkanske smreke (Picea sitchensis (Bong.) Carr.) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.213    pdf
35 Orlić, S., Perić, S., 2004: Prilog poznavanju utjecaja različitih načina uzgoja sadnica običnog bora (Pinus silvestrys L.) na njihov rast u terenskom pokusu. Š.L. 1-2, s.13     pdf
36 Orlić, S., S. Perić, 2005: Proučavanje uspijevanja provenijencija duglazije (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) na Krndiji. Š.L. 5-6, s.243    pdf


                UNDER CONSTRUCTION