OPALIČKI, Stjepan
1 Androić M. i Opalički S., 1965: Mogućnosti suzbijanja borova četinjaka biološkim i kombiniranim metodama. Š.L. 1-2, s.39     PDF
2 Opalički S., 1965: Pokušaj suzbijanja borova četnjaka (Thaumetopoea pityocampa Schiff.) direktnim unošenjem insekticida u zapredak. Š.L. 1-2, s.61     PDF
3 Opalički K. i Opalički S., 1966: Mogućnost povećanja insekticidnog djelovanja domaćeg bakterijskog biopreparata Baktukal. Š.L. 11-12, s.497    PDF
4 Opalički, S., 1971: Andreev, S. V., Martens, B. K., Močalova, V. A. — Biofizičke metode u zaštiti bilja od bolesti i štetnika. (Biofizički metodi v zašćite ot vreditelej i boljeznej), Lenjingrad 1969.. Š.L. 1-2, s.45     PDF
5 S. Opalički , 1976: Biologdčeskije sredstva zaščiti rastenij. Š.L. 10-12, s.555    PDF
6 S. Opalički, 1977: Strana stručna literatura iz područja šumarske entomologije, ZAŠTITE ŠUMA, fitofarmacije i za zaštitu drva, I i II dio. Š.L. 5-7, s.325    PDF
7 S. Opalički, 1978: Strana stručna literatura iz područja šumarske entomologije, ZAŠTITE ŠUMA, i fitofarmacije. Š.L. 8-10, s.406    PDF
8 S. Opalički, 1978: DREUX, Ph.: Precis d´Ecologie. Š.L. 11-12, s.548    PDF
9 Opalički, S., 1979: O ariševom moljcu i nekim štetnicima borova prema najnovijim istraživanjima. Š.L. 9-10, s.514    PDF
10 Opalički, S., 1992: ZVONIMIR ŽIVKOVIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 3-5, s.241    PDF


                UNDER CONSTRUCTION