OPAČIĆ, Ivan
1 ing. I. Opačić, 1950: Ekstrakcija rujevog lišća. Š.L. 7-8, s.304    PDF
2 Ing. I. Opačić, 1952: Dr. Novak: Tränkvorschriften für Schwellen und Maste. Š.L. 1-3, s.84     PDF
3 Dr. Ivan Opačić, 1956: Istraživanja suhe destilacije pajasena. Š.L. 9-10, s.300    PDF
4 Dr ing. Ivo Opačić, 1961: Prilog poznavanju dušika u drvetu. Š.L. 5-6, s.221    PDF


                UNDER CONSTRUCTION