O., Marijan
1 Orlić, S., Ocvirek, M., 1994: Istraživanje provenijencija zelene duglazije (Pseudotsuga menziessi (Mirb.) Franco) u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.139    pdf
2 Orlić, S., Ocvirek, M., 1996: Istraživanje provenijencije zelene duglazije [Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco] u Hrvatskoj. Š.L. 11-12, s.455    pdf
3 Orlić, S., Komlenović, N., Rastovski, P., Ocvirek, M., 1997: Uspijevanje šest vrsta četinjača na lesiviranom tlu na području Bjelovara. Š.L. 7-8, s.361    pdf


                UNDER CONSTRUCTION