N., Đuro
1 Nikolandić, D., Brna, J. i Urošević, B., 1992: Veličina, sastav i ponašanje u čoporima divljih svinja kod Hranilišta u ljetujem prihranjivanju (Sus scrofa L.). Š.L. 6-8, s.295    PDF
2 Brna, J., Nikolandić, Đ., Urošević, B., 1993: Porast trofejne vrijednosti rogova jelena u ograđenim uzgajalištima. Š.L. 3-5, s.109    PDF
3 Nikolandić, Đ., D. Degmečić, 2007: Plodnost i veličina legla kod europske srne (capreolus capreolus, L.) u šumi Haljevo. Š.L. 9-10, s.465    pdf
4 Nikolandić, Đ., D. Degmečić, 2007: Prirast kod europske srne (Capreolus capreolus L.) u šumama Baranje. Š.L. 11-12, s.565    pdf


                UNDER CONSTRUCTION