N., Petar
1 Nežić, P., 1972: Kako prilagoditi korišćenje etata prebornih šuma suvremenim sredstvima izvlačenja.. Š.L. 9-10, s.379    PDF
2 Nežić, P., 1979: Mjesto i značaj prebornih šuma, a posebno onih ogulinskoga šumsko-privrednog područja, u šumarstvu SR Hrvatske. Š.L. 11-12, s.553    PDF
3 Nežić, P., 1979: Rasprava i izbor komisije za zaključke.. Š.L. 11-12, s.603    PDF
4 Nežić, P., 1979: Zaglavak. Š.L. 11-12, s.606    PDF
5 Nežić, P., 1987: Položaj i povijesni pregled Ogulinskog kraja. Š.L. 7-9, s.316    PDF
6 Nežić, P., 1987: Načela gospodarenja šumama. Š.L. 7-9, s.446    PDF
7 Nežić, P., 1987: Zaštita šuma. Š.L. 7-9, s.462    PDF
8 Nežić, P., 1987: Uređivanje šuma. Š.L. 7-9, s.470    PDF
9 Nežić, P. i Rožan, J., 1987: Iskorišćivanje šuma. Š.L. 7-9, s.493    PDF
10 Luketić, S., Nežić, P., 1987: Gradnja šumskih prometnica. Š.L. 7-9, s.508    PDF
11 Nežić, P., Salopek, M., 1987: Lovstvo. Š.L. 7-9, s.532    PDF
12 Nežić, R., 1996: Vjekoslav-Zdravko Tomičić. Š.L. 5-6, s.296    PDF


                UNDER CONSTRUCTION