NENADIĆ, Đuro
1 Preveo G. Nenadić, stud for., 1900: Kratki pregled razvitka šumarstva u Japanu.. Š.L. 9-10, s.550    PDF
2 S njemačkoga preveo Gj N., 1902: Prilog k poznavanju najvažnijih vrsti drva u bosanskim šumama.. Š.L. 12, s.733    PDF
3 G. Nenadić, 1905: Važnost šumarske statistike.. Š.L. 4, s.164    PDF
4 Od G. Nenadića, 1906: Šumarska nastava u kraljevini Bavarskoj.. Š.L. 6, s.209    PDF
5 Od G. Nenadića, 1906: Izložba kraljevine Bavarske u Nürnbergu.. Š.L. 10, s.385    PDF
6 Po prof. dr. M. Endresu priobćuje G. Nenadić, 1908: O proizvododnoj snazi u šumarstvu.. Š.L. 1, s.1     PDF
7 Piše Dr. G. Nenadić, 1908: O uzgoju šuma gledom na rentabilitet vrsti drva i uzgoja.. Š.L. 5, s.184    PDF
8 Piše dr. G. Nenadić, 1908: O cienama hrastovog drveta. Š.L. 8-9, s.343    PDF
9 Piše dr Gjuro Nenadić, kr šumar, pristav, 1909: O porezu na šume.. Š.L. 4, s.121    PDF
10 Od prof. Dr. C. Wimmenauer-a. Priredio : Dr. Gjuro Nenadić, 1909: Skrižaljka prihoda i prirasta za hrastove visoke šume.. Š.L. 10, s.361    PDF
11 Napisao Dr. Gj. Nenadić, 1911: Obračunanje šteta učinjenih po divljači u šumi.. Š.L. 1, s.19     PDF
12 Piše prof. dr. Gj. Nenadić, 1917: Carinski savez središnjih vlasti obzirom na šumsko gospodarstvo.. Š.L. 1-2, s.2     PDF
13 Napisao prof. dr. Gjuro Nenadić, 1918: Uredovna zbirka šumarskih propisa.. Š.L. 3-4, s.57     PDF
14 Predavanje prof. dr. Gj. Nenadića, 1918: Zadaća i ciljevi našeg šumskog gospodarstva poslije rata.. Š.L. 11-12, s.254    PDF
15 Prof. Dr. Đuro Nenadić (Zagreb) , 1922: Zakonski projekt o neposrednim porezima. Š.L. 12, s.788    PDF
16 Prof. Nenadić, 1923: Dr. Endres: Forstpolitik 1922.. Š.L. 3, s.170    PDF
17 Prof. dr. Djuro Nenadić (Zagreb), 1923: Stanovnište J. Š. U. prema Zakonskom projektu o neposrednim porezima. Š.L. 11, s.657    PDF
18 Prof. dr. Đuro Nenadić (Zagreb), 1925: Šume Beogradskog Univerziteta.. Š.L. 12, s.701    PDF
19 Prof.dr. Đuro Nenadić, 1926: Drvena građa za kolonističke kuće.. Š.L. 4, s.253    PDF
20 Prof.dr. Gjuro Nenadić [Zagreb], 1926: Nepotrošive šumske glavnice.. Š.L. 5, s.299    PDF
21 Prof. Gj. Nenadić, 1926: † Profesor Ivan Partaš. (1862-1926). Š.L. 11, s.576    PDF
22 Prof. Nenadić, 1926: Aeroplan u službi šumarstva.. Š.L. 12, s.660    PDF
23 Dr. D. Nenadić, 1929: Zabrana izvoza,hrastovih pragova.. Š.L. 1, s.1     PDF
24 piše Dr. Nenadić Gjuro, 1930: † Dr. Juraj Vrbanić. Š.L. 1, s.16     PDF
25 Dr. Gj. Nenadić, 1930: O produktivnim faktorima i rentabilitetu šumskog gospodarstva.. Š.L. 5, s.209    PDF
26 Dr. Gj. Nenadić, 1930: Sedamdesetgodišnjica prof. Dr. Endresa.. Š.L. 9-10, s.397    PDF
27 Dr. Gjuro Nenadić, 1930: Dioba zemljišnih zajednica.. Š.L. 11, s.437    PDF
28 , 1930: Paša koza u šumama. Stručno mišljenje profesora unizerziteta u Zagrebu povodom naumljene revizije § 33. zakona o šumama. Š.L. 12, s.503    PDF
29 Dr. Gj. Nenadić, 1931: O suštini krize u trgovini drvom.. Š.L. 2, s.45     PDF
30 Dr. Gj. Nenadić, 1931: Napomene pravilniku o odštetama za eksproprisane šume.. Š.L. 8, s.353    PDF
31 Prof. Dr. Đ. Nenadić, 1932: Naša šumarska terminologija.. Š.L. 1, s.5     PDF
32 Prof. Dr. Đ. Nenadić, 1932: Odgovor na članak g. Ing. Petrovića »Šumarska terminologija«.. Š.L. 4, s.254    PDF
33 Prof. Dr. Nenadić Đuro, 1932: Prof. Ing. Vinko Hlavinka. Š.L. 8-9, s.489    PDF
34 Prof. Dr. Đuro Nenadić, 1932: Uputstva za uređivanje državnih šuma.. Š.L. 8-9, s.538    PDF
35 Prof. Nenadić, 1932: Dr. Inž. Ž. Midetić: Opšti pogled na šumarstvo Moravske banovine.. Š.L. 10, s.607    PDF
36 Dr. D. Nenadić, 1939: Da li »Računanje vrijednosti šuma« ili »Procjena šuma«?. Š.L. 4-5, s.213    PDF
37 Dr. D. Nenadić, 1939: Austrijska kameralna taksa i njen 150-godišnji jubilej.. Š.L. 8-9, s.484    PDF


                UNDER CONSTRUCTION