NEIDHARDT, Nikola
1 Nikola Neidhardt [Zagreb], 1926: Analiza stabla. Š.L. 1, s.6     PDF
2 Dr. N. Neidhardt, 1928: O efektu trupljenja.. Š.L. 4, s.165    PDF
3 Dr. N. Neidhardt, 1929: Količina otpatka pri obdjelavanju oblovine u »merkantilne grede«.. Š.L. 9-10, s.367    PDF
4 Dr. N. Neidhardt, 1929: O uplivu šume na umjetnost i znanost.. Š.L. 11, s.450    PDF
5 Dr. N. Neidhardt, 1929: Sjeveroameričke sjedinjene države i šumarstvo.. Š.L. 11, s.450    PDF
6 Dr. N. Neidhardt, 1929: Gulam Rasul: Untersuchungen über die Leistungen von Fichten-Kiefern-Mischbeständen.. Š.L. 12, s.509    PDF
7 Dr. N. Neidhardt, 1930: Pokušaj teorijsko-financijkog razmatranja o smolarenju.. Š.L. 4, s.173    PDF
8 Dr. Nikola Neidhardt, 1932: O šumarstvu Švedske.. Š.L. 2, s.97     PDF
9 Tajnik J. Š. U. Dr. Neidhardt, 1932: Prilog popularizovanju šumarstva.. Š.L. 3, s.192    PDF
10 Dr. Nikola Neidhardt, 1934: Hiperprodukcija šumarskih inženjera.. Š.L. 3, s.84     PDF
11 Dr. Nikola Neidhardt ., 1934: Trokut najboljeg oblika kod glavnih triangulacija.. Š.L. 12, s.619    PDF
12 Dr. N. Neidhardt, 1935: Horvat Stjepan: Geodetski instrumenti i mašine za računanje.. Š.L. 4, s.166    PDF
13 Dr. Nikola Neidhardt, 1935: Nomografija i prizmiranje trupaca.. Š.L. 9-10, s.438    PDF
14 Dr. N. Neidhardt, 1935: Sa puta kroz Bugarsku.. Š.L. 11, s.483    PDF
15 Dr. Nikola Neidhardt, 1935: Stojanov: Blgarskite lesovodi v Jugoslavija. Putni beležki.. Š.L. 12, s.611    PDF
16 Dr. N. Neidhardt, 1936: † Jovan Jekić. Š.L. 1, s.60     PDF
17 Dr. N. Neidhardt, 1936: Popularizacija šumarstva.. Š.L. 2-4, s.176    PDF
18 Dr. N. Neidhardt, 1937: Srednja transverzalna odstupanja u ispruženim busolnim vlacima pod uplivom neizbježivih pogrešaka.. Š.L. 4, s.165    PDF
19 Dr. N. Neidhardt, 1937: Ing. St. J. Nedeljković: Geodetska vježbanja.. Š.L. 4, s.218    PDF
20 Dr. N. Neidhardt., 1937: Ing. M. Svečnikov — Ing. A. Kostić: Račun izravnanja I. dio. Teorija grešaka, Beograd 1937.. Š.L. 7-8, s.497    PDF
21 Dr. N. Neidhardt, 1939: Upliv varijacija magnetske deklinacije na ispružene busolne poligonske vlakove.. Š.L. 3, s.121    PDF
22 Dr. N. Neidhardt, 1939: Dr. Axel S. Satoroe: Oblik i obl. brojevi za smreku u Danskoj.. Š.L. 12, s.720    PDF
23 Dr. N. Neidhardt, 1940: Geodetski instrumenti u starom vijeku.. Š.L. 6, s.289    PDF
24 Dr. N. Neidhardt, 1940: Izravnanje ispruženih busolnih vlakova.. Š.L. 7, s.355    PDF
25 Dr. N. Neidhardt, 1940: Motivi za studij šumarstva.. Š.L. 11, s.525    PDF
26 Dr. N. Neidhardt., 1941: Računanje koordinatnih razlika u poligonskim vlacima kao i nekih drugih izraza logaritmičkim računalom.. Š.L. 3, s.72     PDF
27 Dr. Nikola Neidhardt, 1941: Povećanje točnosti busolnih vlakova.. Š.L. 10, s.422    PDF
28 Dr. N. Neidhardt, 1945: Prilozi pitanju šumarskog studija.. Š.L. 1-12, s.32     PDF
29 Dr. N. Neidhardt, 1952: Studij šumarstva na Sveučilištu u Zagrebu. Š.L. 12, s.457    PDF
30 Neidhardt dr. Nikola, 1955: Apsolventi šumarstva u Hrvatskoj 1860—1955. Š.L. 11-12, s.541    PDF
31 Neidhardt N., 1961: Stogodišnjica šumarske nastave. Š.L. 3-4, s.150    PDF
32 Neidhardt N., Lovrić N., 1965: Tačnost određivanja centričkih kuteva izmjerom duljina kod trasiranja šumskih putova. Š.L. 7-8, s.277    PDF
33 Neidhardt N., Skoko M., 1967: Prilog pitanju postotka šumovitosti Jugoslavije. Š.L. 3-4, s.122    PDF
34 N. Neidhardt, 1969: Adolf Vajler. Š.L. 1-2, s.79     PDF
35 Neidhardt, N., 1970: Prva žena doktor šumarskih nauka.. Š.L. 5-6, s.198    PDF
36 Neidhardt, N., 1970: Dendrokronologija. Š.L. 7-8, s.278    PDF
37 Neidhardt, N., 1971: Prognoziranje. Š.L. 9-10, s.312    PDF


                UNDER CONSTRUCTION