NANICINI, Dragutin
1 Dragutin Nanicini, protustavnik, 1880: Da li se preporučuje umjetno uzgajanje Četinjačkih šuma u Hrvatskoj.. Š.L. 4, s.202    PDF
2 piše D. Nanicini, 1881: K pošumljenju Krasa. Š.L. 3, s.140    PDF
3 priobćuje Dragutin Nanicini, 1882: Eucalyptus. Š.L. 2, s.77     PDF
4 Piše Drag. Nanicini, 1887: Oplodna sječa u šumah imovnih i urbarijalnih obćina u Hrvatskoj.. Š.L. 8-9, s.365    PDF
5 Piše Dragutin Nanicini, šumar II. banske im. obć., 1889: Premjerba drva za gorivo.. Š.L. 3, s.94     PDF
6 Priobćio D. Nanicini, 1900: Obskrba privatnih činovnika u starosti.. Š.L. 7, s.393    PDF
7 Dragutin Nanicini, vlast. nadšumar, 1903: Skupština šumarskog družtva g. 1903.. Š.L. 6, s.282    PDF


                UNDER CONSTRUCTION