M., Franc (Franjo)
1N. Komlenović, J. Gračan i F. Mrva, 1975: Istraživanje utjecaja mineralnih gnojiva na urod sjemena američkog borovca u kulturi Zelendvor. Š.L. 4-6, s.149    PDF
2F. Mrva et al., 1975: Prilog rješavanju nekih uzgojnih i selekcijskih pitanja na osnovi stanišnih uvjeta u gospodarskoj jedinici »Bosiljevo. Š.L. 7-10, s.289    PDF
3Mrva, F., 1994: Značaj KLONSKIH ARHIVA u očuvanju genofonda i oplemenjivanju šumskog drveća. Š.L. 7-8, s.203
4Mrva, F., 1995: Model oplemenjivanja običnog oraha (Juglans regia L.) — Neki rezultati i smjernice istraživanja. Š.L. 1-2, s.15
5Mrva, F., Perić, Z., 1995: Klijavost i sadržaj vlage klonskih uzoraka sjemena europskog ariša u različitim uvjetima čuvanja.. Š.L. 4, s.133


                UNDER CONSTRUCTION