MOTT, Rafael
1Mott R., 1962: IV i V sjednica U. O. Saveza . D. Hrvatske .. .L. 3-4, s.143    PDF
2Mott R., 1962: VI Sjednica U. O. Saveza umarskih Drutava Hrvatske. .L. 5-6, s.212    PDF
3Mott R., 1962: VII Sjednica U. O. SDH. .L. 7, s.250    PDF
4Mott R., 1962: VIII Sjednica U. O. SDH. .L. 9-10, s.352    PDF
5Mott R., 1962: IX i X sjednica U. O. SlDH. .L. 11-12, s.452    PDF
6Mott R., 1963: III Plenum Saveza DH. .L. 1-2, s.64     PDF
7Mott R., 1963: 9-ta sjednica UO Saveza DH. .L. 1-2, s.77     PDF
8Mott R., 1963: 12-ta i 13-ta sjednica UO Saveza DH. .L. 5-6, s.227    PDF
9Mott R., 1963: 15-ta sjednica UO Saveza DH. .L. 7-8, s.318    PDF
10Mott R., 1963: 16-ta sjednica UO Saveza DH. .L. 7-8, s.320    PDF
11Mott R., 1963: IV Plenum Saveza DH. .L. 7-8, s.321    PDF
12Mott R., 1964: Znaaj uma za rekreaciju.. .L. 11-12, s.509    PDF


                UNDER CONSTRUCTION