M., Sava
1Napisao S. Milutinović, 1901: Postanak i napredovanje šumsko-poljskog gospodarstva, naposeb kod imovne obćine petrovaradinske.. Š.L. 6, s.281    PDF
2Napisao Roman Stummer. Preveo S. Milutinović, 1901: O nedostatnoj proizvodnji porabnog drva na zemlji.. Š.L. 9-10, s.493    PDF
3Piše S. Milutinović., 1902: Šumarske viesti o sibirskoj Rusiji.. Š.L. 7, s.443    PDF


                UNDER CONSTRUCTION