MILKOVIĆ, Simo
1Martinović J., Milković S., 1966: Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju tala u ogulinskom području. Š.L. 7-8, s.361    PDF
2Martinović J., Komlenović N., Milković S., 1967: Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina. Š.L. 3-4, s.111    PDF
3N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković, 1969: Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština. Š.L. 3-4, s.92     PDF
4S. Milković, 1976: Raspored kadrova po stručnoj spremi u doznaci stabala za sječu u području raznodobnih (prebornih) šuma u Gorskoj regiji .. Š.L. 1-2, s.85     PDF
5S. Milković, 1976: Korekcije granice između oblasti jednodobnih i prebornih šuma. Š.L. 10-12, s.507    PDF
6Milković, S., 1979: Gospodarski postupci u državnim prebornim šumama ogulinskog područja u svijetlu propisa osnova gospodarenja. Š.L. 11-12, s.561    PDF
7Milković, S., 1987: Razvitak šumskouzgojnih misli. Š.L. 7-9, s.441    PDF
8Simo Milković, 2013: NUŽNE PROMJENE U ŠUMARSTVU HRVATSKE. Š.L. 9-10, s.507    PDF


                UNDER CONSTRUCTION