M., Ivica
1Milković,I., 1998: O paši, žirenju i brstu u šumama; za ili protiv?. Š.L. 5-6, s.261    PDF
2Milković, I., Starčević, M., Pećarević, M., 2003: Uloga šumarstva u nacionalnom programu evidentiranja, zaštite i očuvanja slatkih voda Republike Hrvatske. Š.L. 5-6, s.219
3Anamarija Durbešić, Ivica Milković, 2005: Pošumljavanje neobraslog šumskog zemljišta na jušnim padinama Svilaje - Muć s ciljem protuerozijskog djelovanja. Š.L. 13, s.133
4Ivica Milković, 2013: GOSPODARENJE ŠUMAMA JELE I BUKVE U GOSPODARSKOJ JEDINICI MACELJ. Š.L. 9-10, s.556    PDF
5Oliver Vlainić, Ivica Milković, 2017: Mr. sc. GAŠPAR FABIJANIĆ, dipl. ing. šum. (1933. – 2017.). Š.L. 11-12, s.627    PDF


                UNDER CONSTRUCTION