MILETIĆ, Žarko
1Dr. Erik Hägglund, obradio: Žarko Miletić, kr. šum. inž. pristav, 1918: Hidroliza celuloze i drva.. Š.L. 5-6, s.122    PDF
2Ing. Miletić (Zagreb), 1922: O sitnim proredama. Š.L. 2, s.57     PDF
3Ing. Miletić (Zagreb), 1922: Ideja potrajnosti u nauci o uređivanju šuma. Š.L. 5, s.314    PDF
4Ing. Žarko Miletić — Ing. Milan Marinović (Zagreb), 1922: Izgradnja šumskih prometila. Š.L. 10, s.662    PDF
5Ing. Miletić, 1923: Dr. Nenadić: Računanje vrijednosti šuma i šumska statika. Š.L. 7, s.443    PDF
6Ing. Miletić Žarko, 1924: Uredjivanja državnih šuma. Š.L. 4, s.163    PDF
7Ing Miletić, 1924: Jovan Cvijić : Balkansko poluostrvo i južnoslozemlje. Š.L. 4, s.201    PDF
8Ing Miletić, 1924: Kostantin Jireček: Istorija Srba Beograd 1923. 4. s. Š.L. 6, s.313    PDF
9Ing Miletić, 1924: Ing Dr Leo Tschermak : Waldordung. Š.L. 8, s.419    PDF
10Ing. Žarko Miletić (Zagreb), 1925: Državne šume Hrvatske, Slavonije i Vojvodine pred Reparacionom komisijom u Parizu.. Š.L. 4, s.237    PDF
11Ing. Žarko Miletić [Zagreb], 1926: O kontrolnim metodama uređivanja preborne šume.. Š.L. 3, s.167    PDF
12Dr Žarko Miletić, 1928: Šuma visokoga krša. Š.L. 8-9, s.329    PDF
13Dr. Ž. Miletić, 1929: Dr. Röhrl: Geschichtliche Entwicklung der Vorrast und Zuwachsmethoden.. Š.L. 8, s.345    PDF
14Dr. Ž. Miletić, 1929: Dr. J. Kostier: Kapitalismus und Forstwirtschaft.. Š.L. 12, s.505    PDF
15Dr. Ž. Miletić, 1930: Istraživanja o strukturi bukovih sastojina karaktera prašume.. Š.L. 1, s.2     PDF
16Dr. Ž. Miletić, 1930: Dr. Ugrenović: Zakoni i propisi o šumama i pilanama.. Š.L. 4, s.185    PDF
17Dr. Ž. Miletić, 1930: Dr. Christof Wagner: Lehrbuch der theoretischen Forsteinrichtung.. Š.L. 6, s.292    PDF
18Dr. Ž. Miletić, 1930: Dr. Dannecker Karl: Der Plenterwald einst und jetzt.. Š.L. 8, s.385    PDF
19Dr. Ž. Miletić, 1930: Gospodarsko značenje sastojina karaktera prašume i postupak s njima.. Š.L. 12, s.495    PDF
20Dr. Ž. Miletić, 1931: Kvalifikacija drveta.. Š.L. 4, s.178    PDF
21Dr. Ž. Miletić, 1931: Pol Gemeling: Veliki ekonomisti.. Š.L. 4, s.190    PDF
22Dr. Ž. Miletić, 1931: L. Pardé: Traité pratique d´Aménagement des Forets.. Š.L. 6, s.277    PDF
23Dr. Ž. Miletić, 1931: Inž. Miodrag Novaković: Racionalizacija (naučna organizacija rada).. Š.L. 6, s.279    PDF
24Dr. Ž. Miletić, 1931: Smrekova prašuma binomske strukture na Vel. Vitorozi.. Š.L. 7, s.305    PDF
25Dr. Ž. Miletić, 1931: Dr. K. M. Müller: Aufbau, Wuchs und Verjüngung Südosteuropäiseher Urwälder.. Š.L. 7, s.328    PDF
26Dr. Ž. Miletić, 1931: Nâvrh instrukce pro lesni hospodârské zarizeni v podniku čsl. statni lesy a statky (Projekat instrukcije za uređivanje šum. gosp. u čslov. šumama i dobrima).. Š.L. 7, s.335    PDF
27Dr. Ž. Miletić ., 1932: A. Schaeffer, A. Gazin i A. D´Alverny: Sapinieres.. Š.L. 2, s.118    PDF
28Dr. Ž. Miletić, 1932: Upliv nadmorske visine na apsolutni broj stabala bukve.. Š.L. 3, s.143    PDF
29Dr. Ž. Miletić, 1932: V. Stojanov: Prilog proučavanju bukovih šuma u centralnom Balkanu.. Š.L. 7, s.430    PDF
30Žarko Miletić, 1933: Servitutna prava bivših vojno-krajiških komuniteta u držav. šumama.. Š.L. 1, s.3     PDF
31Dr. Z. Miletić, 1937: Savremeni problemi uprave državnih šuma.(ćir.). Š.L. 9, s.501    PDF


                UNDER CONSTRUCTION