M., Branko
1Ing. B. Milas, 1948: O uzgojnim radovima u prebornoj šumi obzirom na proizvodni zadatak. Š.L. 1, s.9     PDF
2Ing. B. Milas, 1949: Razvoj prebornih šuma i smjernice rada na njihovoj obnovi i njezi. Š.L. 8-9, s.284    PDF
3ing. B. Milas, 1950: Pošumljavanje u prebornoj šumi. Š.L. 5, s.200    PDF
4Ing. B. Milas, 1953: Ing. Ladislav Kohut. Š.L. 4-5, s.242    PDF
5Ing. B. Milas, 1953: Razmatranja o problematici preborne šume. Š.L. 6, s.289    PDF
6Milas ing. Branko, 1954: Dinamika gospodarenja prebornim šumama. Š.L. 4, s.182    PDF
7Milas ing. Branko, 1954: Ekskurzija inženjera i tehničara šumarskog kluba u Rijeci u Istru u Sloveniju. Š.L. 11-12, s.612    PDF
8Milas B., 1958: Gospodarenje šumama primorske bukve.. Š.L. 3-4, s.81     PDF
9Milas B., 1959: Gospodarenje pojedinim vrstama drveća u prebornoj šumi. Š.L. 1-3, s.1     PDF
10Ing. Branko Milas, 1961: Gospodarenje primorskom šumom bukve u vezi sa ulogom jele u njoj. Š.L. 11-12, s.413    PDF
11Milas B., 1963: Regeneracija prebornih bukovih šuma viših planinskih područja. Š.L. 11-12, s.435    PDF


                UNDER CONSTRUCTION