MEDVEDOVIĆ, Juraj
1 Medvedović, J., 1991: Sinekologija zajednice obične jele (Abies alba Mill) u sjevernoj Hrvatskoj i floristički parametri važni za gospodarenje bukovo--jelovim šumama. Š.L. 6-9, s.303    PDF
2 Medvedović, J., 1991: Deseti svjetski kongres šumarstva, Pariz 16—17. rujna 1990. Š.L. 10-12, s.539    PDF
3 Medvedović, J., 1992: Novi mjerni instrument TERMOGRAF JMT-90 za mikroklimatska istraživanja u šumarstvu. Š.L. 1-2, s.41     PDF
4 Medvedović, J. i Petrić, I., 1992: ZAPISNIK osnivačke Skupštine KLUBA IZUMITELJA HŠD-a. Š.L. 6-8, s.290    PDF
5 Medvedović, J., 1992: Relativne vrijednosti pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 9-10, s.415    PDF
6 Medvedović, J., 1993: Primjena pluviotermičkih indeksa povoljnosti klime za šumsku vegetaciju. Š.L. 6-8, s.253    PDF
7 Krauthacker, H., Medvedović, J., 1993: Znanstveno-stručna ekskurzija na Medvednici. Š.L. 9-10, s.446    PDF
8 Medvedović, J., 1993: Međunarodni sajam šumarstva i drvne industrije u Klagenfurtu — izložba izuma. Š.L. 11-12, s.568    PDF
9 Milković, J., Medvedović, J., 1994: Usklađivanje meteorološkog nazivlja. Š.L. 1-2, s.38     PDF
10 Medvedović, J., 1994: Šumska klima i fitomasa prizemnog sloja šuma na dijelu Samoborskog gorja. Š.L. 11-12, s.349    pdf
11 Medvedović, J., Mravinac, I., 1999: Šumske štete na Psunju nastale uslijed jakog vjetra. Š.L. 11-12, s.616    PDF
12 Medvedović, J., 2000: Oto Žunko, dipl. ing. šum. (1919 – 2000). Š.L. 7-8, s.489    PDF
13 Čorkalo, K., Medvedović, J., 2001: Obilježavanje 30. obljetnice centra za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Vinkovcima. Š.L. 7-8, s.463    PDF
14 Medak, J., Slade, D., Vukelić, M., Medvedović, J., 2002: Šume hrasta lužnjaka u predjelima "Premužno jezero" i "Crno jezero" u Lici. Š.L. 5-6, s.251    pdf
15 Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A., 2003: Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249    pdf
16 Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju hrvatskim šumama”. Š.L. 9-10, s.483    PDF
17 Medvedović, J., 2007: Osvrt na članak “Tipološko istraživanje šuma slavonskoga gorja” . Š.L. 9-10, s.484    PDF
18 Medvedović,J., J. Milković, M. Tomaić, 2009: Neke značajke vremena i klime Krasna i okolnog područja. Š.L. 11-12, s.613    pdf
19 Juraj Medvedović, 2019: O posebnosti ptica. Š.L. 1-2, s.72     PDF


                UNDER CONSTRUCTION