MAYER, Branimir
1B. Mayer, 1969: Neki aspekti pedoloških istraživanja tala u vezi s podizanjem kultura četinjača u Hrvatskoj. Š.L. 9-10, s.323    PDF
2B. Mayer, 1971: Prilog klasifikaciji pošumljenih Đurđevačkih pijesaka. Š.L. 5-6, s.158    PDF
3S. Orlić et al., 1973: Sušenje američkog borovca (Pinus strobus L.) u kulturama. Š.L. 9-10, s.375    PDF
4Komlenović, N., Mayer, B., 1982: Istraživanja rasta i stanja ishrane mladih kultura obične smreke (Picea abies Karst.) na glavnim tipovima tala Gorskog Kotara. Š.L. 1-3, s.3     PDF
5Mayer, B. i Komlenović, N., 1984: Pozitivan utjecaj hidromelioracija na suzbijanje sušenja američkog borovca. Š.L. 9-10, s.383    PDF
6Mayer, B., 1986: Dostignuća u zaštiti okoline preko zaštite voda, primjena mulja iz uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u šumarstvu Nizozemlske s osvrtom na stanje kod nas. Š.L. 11-12, s.519    PDF
7Mayer, B., 1987: Rezultati prvih istraživanja sadržaja olova, kadmija, sumpora i fluora u tlu nizinskih šuma, bazena Kupčina. Š.L. 1-2, s.19     PDF
8Mayer, B., Pezdirc, N., 1990: Teški metali (Pb, Zn, Cu) u tlima nizinskih šuma sjeverozapadne Hrvatske. Š.L. 6-8, s.251    PDF
9Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P., 1990: Opterećenost kultura crnog bora (Pinus nigra Arn.) na području Istre sumporom i teškim metalima. Š.L. 11-12, s.451    PDF
10Komlenović, N., Mayer, B. i Rastovski, P., 1991: Unos teških metala onečišćenjem poplavnim vođama u tla nizinskih šuma istočne Slavonije. Š.L. 3-5, s.131    PDF
11Mayer, B., 1995: Opseg i značenje monitoringa podzemnih i površinskih voda za nizinske šume Hrvatske. Š.L. 11-12, s.383
12Mayer, B., 1996: Kroz "Reagiranja" do bolje suradnje vodoprivrede i šumarstva. Š.L. 7-8, s.349    PDF
13Mayer, B., 1997: "Unapređenje proizvodnje biomase šumskih ekosustava", Znanstvena knjiga l. Š.L. 1-2, s.61     PDF
14Mayer, B., 1997: Radovi, Volumen 31, broj 1-2, 1996.. Š.L. 1-2, s.64     PDF


                UNDER CONSTRUCTION