M., Zlatko
1Z. Kovačić, Z. Maurin, 1976: Uspijevanje euroameričkih topola u Požeškoj kotlini. Š.L. 1-2, s.19     PDF
2Maurin, Z., 1988: NEDJELJKO PUAČA, dipl. inž. šum. Š.L. 11-12, s.582    PDF
3Maurin, Z., 1990: PETAR GORUPIĆ, dipl. inž. šum. Š.L. 11-12, s.560    PDF
4Maurin, Z., 1993: MATIJA MATEŠIĆ, dipl. inž. šum.. Š.L. 11-12, s.581    PDF
5Maurin, Z., 1995: ZVONIMIR ZDELAR, dipl. inž. šum. 1927-1995.. Š.L. 4, s.160    PDF


                UNDER CONSTRUCTION