MATIJAŠEVIĆ, Marijan
1M. Matijašević, 1933: Šuma i umjetnost.. Š.L. 4, s.255    PDF
2Ing. M.Matijašević., 1936: Obračunavanje ležišta (visine) prizme kod prerade drva na pilanama.. Š.L. 10, s.532    PDF
3Ing. M. Matijašević, 1939: O industrijalizaciji i mentalitetnim predispozicijama za industrijalizaciju.. Š.L. 3, s.135    PDF
4Ing. M. Matijašević, 1940: Gospodarsko-političke mjere za obranu šuma.. Š.L. 4-5, s.237    PDF


                UNDER CONSTRUCTION