MATIĆ, Slavko
1 Matić, S., 1971: Zbornik radova »Savjetovanje o Posavini«. Š.L. 1-2, s.40     PDF
2 Matić, S., 1972: Prirodno pomlađivanje u zaraženim jelovim sastojinama. Š.L. 11-12, s.432    PDF
3 Matić, S., 1973: Mehanizacija i racionalizacija bioloških radova u šumarstvu (Simpozij održan u N. Sadu 18. V 1973.. Š.L. 5-6, s.229    PDF
4 S. Matić, 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojine u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.). Š.L. 9-10, s.321    PDF
5 S. Matić, 1973: Prirodno pomlađivanje kao faktor strukture sastojina u šumama jele s rebračom (Blechno-Abietetum Horv.). Š.L. 11-12, s.432    PDF
6 Đ. Rauš i S. Matić, 1974: Prilog poznavanju fitocenoloških i gospodarskih odnosa hrasta kitnjaka na Kalniku. Š.L. 7-9, s.299    PDF
7 B. Prpić, Đ. Rauš i S. Matić, 1977: Posljedice narušavanja ekološke ravnoteže nizinskih šumskih ekosistema melioracionim zahvatima u području buduće retencije Kupčine .. Š.L. 5-7, s.312    PDF
8 Đ. Rauš i S. Matić, 1978: Jednomjesečni studijski boravak u šumama SSSR. Š.L. 8-10, s.374    PDF
9 Matić, S., 1979: Drugi KONGRES ekologa Jugoslavije. Š.L. 11-12, s.620    PDF
10 Matić, S., 1984: Utjecaj ekoloških i strukturnih činilaca za prirodno pomlađivanje prirodnih šuma. Š.L. 9-10, s.391    PDF
11 Matić, S., 1986: R. SABADI Ekonomika šumarstva — udžbenik i priručnik. Š.L. 5-6, s.237    PDF
12 Matić, S., 1986: Sadašnje stanje i povijest razvoja uzgajanje šuma u šumarskoj praksi i znanosti Hrvatske. Š.L. 7-8, s.307    PDF
13 Matić, S., 1987: Gospodarski zahvati u panjačama kao mjera povećanja produktivnosti i stabilnosti. Š.L. 3-4, s.143    PDF
14 Matić, S., 1987: Prof dr ANDRIJA PETRAČIĆ. Š.L. 10-12, s.673    PDF
15 Matić, S., 1989: Uzgojni radovi u prirodnim sastojinama i mogućnost njihovog normiranja. Š.L. 1-2, s.39     PDF
16 Matić, S., 1989: Prof. dr. Rudolf Sabadi: OSNOVE TRGOVAČKE TEHNIKE, TRGOVAČKE POLITIKE I MARKETINGA U ŠUMARSTVU I DRVNOJ INDUSTRIJI. Š.L. 1-2, s.88     PDF
17 Meštrović, Š., Prpić, B., Matić, S., 1989: Šumskogospodarska područja u organizaciji šumarstva Hrvatske. Š.L. 9-10, s.423    PDF
18 Matić, S., Prpić, B. i Rauš, D., 1990: Model za njegu i obnovu park šume ČIKAT na LOŠINJU. Š.L. 6-8, s.213    PDF
19 Matić, S., 1991: Revirni sustav u šumarstvu Hrvatske kao osnovni preduvjet povećanja ekoloških, socijalnih i sirovinskih funkcija šuma. Š.L. 6-9, s.345    PDF
20 Matić, S., 1994: Prilog poznavanju broja biljaka i količine sjemena za kvalitetno pomlađivanje i pošumljavanje. Š.L. 3-4, s.71     pdf
21 Matić, S., 1995: Šumarstvo Hrvatske kao aktivni sudionik pri osnivanju i razvoju modernog hrvatskog Sveučilišta u Zagrebu. Š.L. 9-10, s.287    PDF
22 Matić, S., Oršanić, M., Anić, I., 1996: Neke karakteristike i problemi prebornih šuma obične jele (Abies alba Mill.) u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.91     pdf
23 Matić, S., 1996: Povodom 150. obljetnice Hrvatskoga šumarskog društva. Š.L. 9-10, s.387    PDF
24 Matić, S., Prpić, B., 1997: Program njege, obnove i održavanja, te ekološke i socijalne funkcije park-šuma na području grada Zagreba. Š.L. 5-6, s.225    pdf
25 Matić, S., Anić, I., Oršanić, M., 1997: Podizanje, njega i obnova šuma kao temeljni preduvjeti ekološkog, društvenog i gospodarskog napretka Mediterana. Š.L. 9-10, s.463    pdf
26 Matić, S., 1998: Prof. dr. sc. Štefan Korpel (1926 -1997). Š.L. 5-6, s.296    PDF
27 Matić, S., 1998: Promišljanja o stanju šumarstva Hrvatske na pragu 21. stoljeća. Š.L. 7-8, s.305    PDF
28 Meštrović, Š., Matić, S., Tustonjić, A., Pavelić, J., 1998: Šume medvednice jučer - danas - sutra. Š.L. 7-8, s.315    pdf
29 Gračan, J., Anić, I., Matić S., 1998: Potrajno gospodarenje i očuvanje biološke raznolikosti hrvatskih šuma. Š.L. 9-10, s.437    pdf
30 Matić, S., 1998: Prof. dr. sc. Ivo Dekanić (14. 10. 1919. - 25. 10. 1998.). Š.L. 11-12, s.583    PDF
31 Matić, S., 2000: Akademiku Dušanu Klepcu dodjeljen počasni doktorat (Dr. Honoris Causa). Š.L. 7-8, s.421    PDF
32 Matić, S., 2000: Lik i djelo prof. dr. sc. Josipa Balena u povodu 110. obljetnice njegovog rođenja. Š.L. 11-12, s.712    PDF
33 Matić, S., 2001: Unapređenje poljoprivrede i šumarstva na kršu. Š.L. 1-2, s.104    PDF
34 Matić, S., Rauš, Đ., Seletković, Z., Španjol, Ž., Anić, I., Oršanić, M., Tikvić, L., Baričević, D., 2001: Prilog poznavanju šuma i šumske vegetacije Nacionalnog parka Kornati i parka prirode Telašćica. Š.L. 11-12, s.583    pdf
35 Matić, S., 2001: Hrvatski ban Josip Šokčević, Zbornik radova, Zagreb - Vinkovci 2000.. Š.L. 11-12, s.644    PDF
36 Matić, S., 2002: Igor Anić. Š.L. 1-2, s.103    PDF
37 Matić, S., 2002: Milan Oršanić. Š.L. 1-2, s.105    PDF
38 Matić, S., 2003: Tomislav Dubravac. Š.L. 1-2, s.67     PDF
39 Matić, S., 2003: Neki problemi koji opterećuju hrvatsko šumarstvo u današnjim gospodarskim, društvenim i ekološkim uvjetima (iz Izvješća na 107. godišnjoj skupštini HŠD-a u Županji). Š.L. 5-6, s.211    PDF
40 Matić, S., 2003: Uvod u temu Savjetovanja: Uloga šumarstva u zaštiti i očuvanju pitkih voda. Š.L. 5-6, s.217    PDF
41 Matić. S., 2003: Šumarstvo u društvenom ozračju danas i 1878. godine. Š.L. 13, s.111    pdf
42 Slavko Matić, Igor Anić, Milan Oršanić, 2005: Uzgojni zahvati u funkciji poboljšanja protuerozijske i vodozaštitne uloge šuma. Š.L. 13, s.17     pdf
43 Matić, Slavko, 2006: Akademik Dušan Klepac (1917–2006). Š.L. 5-6, s.288    pdf
44 Matić, S., 2006: Nagrada “Josip Juraj Strossmayer” . Š.L. 11-12, s.577    PDF
45 Matić, S., D. Delač, 2008: Uzgojni zahvati kao mjera povećanja vrijednosti privatnih šuma u Gorskom kotaru. Š.L. 3-4, s.121    pdf
46 Tomić, F., T. Krička, S. Matić, 2008: Raspoložive poljoprivredne i šumske površine za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.282    PDF
47 Tomić, F., T. Krička, S. Matić, 2008: Raspoložive poljoprivredne površine i mogućnosti šuma za proizvodnju biogoriva u Hrvatskoj. Š.L. 7-8, s.323    pdf
48 Igor ANIĆ, Šime MEŠTROVIĆ, Slavko MATIĆ, 2012: Značajniji događaji iz povijesti šumarstva u Hrvatskoj. Š.L. 3-4, s.169    pdf
49 Slavko Matić, 2016: O JOSIPU RADOŠEVIĆU, DIPL. ING., POVODOM 110. GODIŠNJICE ROĐENJA I PODIZANJA SPOMEN OBILJEŽJA UGLEDNIM ŠUMARIMA HRVATSKE. Š.L. 5-6, s.286    PDF


                UNDER CONSTRUCTION