MARTINOVIĆ, Jakob
1Martinović J., 1965: Utjecaj tla na uspijevanje borovca (P. Strobus L,.) u kulturi Bučiće u Hrv. Zagorju. Š.L. 5-6, s.218    PDF
2Martinović J., 1965: O iskorišćavanja ilimeriziranih tala za uzgoj četinjača na bjelovarskom području. Š.L. 7-8, s.316    PDF
3Komlenović N., Martinović J., 1966: Utjecaj plodnosti tla na rast obične smreke u kulturi »Vrelo« kod Jastrebarskog. Š.L. 3-4, s.213    PDF
4Martinović J., Milković S., 1966: Prilog šumsko-proizvodnom vrednovanju tala u ogulinskom području. Š.L. 7-8, s.361    PDF
5Martinović J., Komlenović N., Milković S., 1967: Sezonske promjene sadržaja vlage u tlu i mineralnih hraniva u iglicama u kulturi običnog bora (P. silvestris L.) i američkog borovca (P. strobus L.) kraj Ogulina. Š.L. 3-4, s.111    PDF
6Martinović J., 1967: Prilog poznavanju proizvodnih mogućnosti tala u šumskim kulturama područja Bosiljevo. Š.L. 3-4, s.133    PDF
7Martinović J., Komlenović N., 1967: Treći kongres Jugosl. društva za proučavanje zemljišta (Zadar 1967). Š.L. 3-4, s.177    PDF
8Komlenović N., Vanjković S., Martinović J. , 1968: Jedan pokus s američkim borovcem (Pinus strobus L.) na nizinskom pseudogleju i minero-organogenom močvarnom tlu kod Karlovca. Š.L. 3-4, s.85     PDF
9Martinović J., 1968: Neke pedološke značajke šumskih fitocenoza na području Viševice i Velike Javornice. Š.L. 9-10, s.357    PDF
10Martinović J., 1968: Prilog poznavanju sastava otpada lišća (iglica) drveća u nekim šumskim fitocenozama na području Krša zapadne Hrvatske. Š.L. 11-12, s.452    PDF
11N. Komlenović, J. Martinović, S. Milković, 1969: Kloroza obične smreke u mlađim kulturama na području vriština. Š.L. 3-4, s.92     PDF
12Z. Tomac, J. Martinović, 1969: Opisi staništa u gospodarskim elaboratima .. Š.L. 5-6, s.210    PDF
13Jakob Martinović, 1969: Prilog poznavanju promjena plodnosti tla pod utjecajem šumskog drveća. Š.L. 7-8, s.242    PDF
14Martinović, J., 1970: Neke karakteristike organske materije tala u smrekovim šumama Hrvatske. Š.L. 11-12, s.409    PDF
15Martinović, J., 1973: Prof. dr Robert Gaussen i suradnik docent dr Zlatko Gračanin — Geografija tala, 1972. Š.L. 3-4, s.143    PDF
16J. Martinović, 1973: Utjecaj tla i reljefa na omjer vrsta drveća u šumi bukve i jele na kršu zapadne Hrvatske. Š.L. 9-10, s.386    PDF
17D. Cestar, Vl. Hren, Z. Kovačević, J. Martinović i Zv. Pelcer, 1977: Istraživanja ekološko-gospodarskih tipova šuma eumediteranskog i submediteranskog područja. Š.L. 3-4, s.168    PDF
18J. Martinović, N. Komlenović, D. Jedlovski, 1978: Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu šumskog drveća. Š.L. 4-5, s.139    PDF
19Č. Burlica i J. Martinović, 1978: Antropogeni utjecaj na fizikalna svojstva tala u Nacionalnom parku Plitvička jezera. Š.L. 11-12, s.465    PDF
20Martinović, J., 1981: GRAČANIN, prof. dr Mihovil. Š.L. 10-12, s.524    PDF
21Martinović, J., 1987: Šumska tla. Š.L. 7-9, s.391    PDF
22Martinović, J., 1992: dr. ZORISLAV KOVAČEVIĆ. Š.L. 3-5, s.238    PDF
23Bertović, S., Generalović, M., Karavla, J., Martinović, J., 1997: Priroda i parkovni objekti u općini Rijeka. Š.L. 3-4, s.133
24Martinović, J., 2002: Stjepan Bertović (1922 - 2001). Š.L. 3-4, s.241    PDF
25Medvedović, J., Martinović, J., Vranković, A., 2003: Temeljne odrednice šumskih ekosustava u Hrvatskoj. Š.L. 5-6, s.249
26Martinović, J., 2004: Uvodne pripomene na elaborat “Crosoter I. faza“. Š.L. 1-2, s.69     PDF
27Martinović, J., A. Vranković, 2007: Tloznanstveno promišljanje o integralnom gospodarenju Hrvatskim šumama . Š.L. 7-8, s.375    PDF


                UNDER CONSTRUCTION