M., Branimir
1ing. B. Marinković, 1950: Nekoliko mišljenja i prijedloga o pitanju amelioracije devastiranih makija u Dalmaiciji. Š.L. 5, s.177    PDF
2Ing B. Marinković, 1952: Problem propadanja česmine (Qu. ilex) u Dalmaciji. Š.L. 10-11, s.403    PDF
3Ing. B. Marinković, 1953: Nešto o smolarenju ma otoku Braču. Š.L. 12, s.527    PDF
4Marinković ing. B., 1955: Prilog poznavanju biljke Opuntia ficus indica Mill.. Š.L. 1-2, s.42     PDF
5Marinković ing. Branimir, 1955: Da li je ispravno određeno vrijeme sječa u mediteranskoj oblasti Dalmacije. Š.L. 9-10, s.308    PDF
6Ing. Branimir Marinković, 1956: Da li je pošumljavanje krša sadnicama alepskog bora i običnog čempresa bolje izvoditi u stablimičnoj ili grupimičnoj smjesi?. Š.L. 3-4, s.101    PDF
7Ing. B. Marinković, 1957: O park šumicama. Š.L. 9-10, s.390    PDF
8Ing. B. Marinković, 1961: Zaraženost borovih stabala na Marjanu sa Trametes pini (Broh) Fr.. Š.L. 9-10, s.371    PDF
9Branimir Marinković, 1963: Prilog poznavanju štetnika hrasta plutnjaka (Quercus suber L.). Š.L. 5-6, s.202    PDF
10B. Marinković, 1974: Hortikulturne, ekonomske i druge vrijednosti nekih vrsta tamariksa u nas. Š.L. 3-4, s.102    PDF
11Marinković, B., 1979: BAULE — FRICKER: Đubrenje šumskog drveća. Š.L. 4-6, s.224    PDF
12Marinković, B., 1980: Semenske plantaže šumskog drveća u Jugoslaviji. Š.L. 1-2, s.71     PDF
13Marinković, B., 1987: Dosadašnji rad na selekciji i priznavanju novostvorenih sorti i klonova šumskog drveća. Š.L. 1-2, s.77     PDF


                UNDER CONSTRUCTION