M., Mario
1Marečić, M., 2007: Stanje šuma i šumskog fonda Istre nakon II. svjetskog rata . Š.L. 5-6, s.289    PDF
2Marečić, M., 2007: Morosini-jev katastar i Varh Dubravah (Zakon o šumama). Š.L. 7-8, s.401    PDF


                UNDER CONSTRUCTION