MANOJLOVIĆ, Petar
1Piše P. Manojlović, 1906: Reambulacija medja šumskih posjeda.. Š.L. 12, s.471    PDF
2Napisao Petar Manojlović, šum. pristav, 1909: Uredjenje preborne šume.. Š.L. 5, s.175    PDF
3Napisao Petar Manojlović, šumar, pristav, 1909: Gospodarstveno razdielenje brdske šume.. Š.L. 11, s.401    PDF
4Piše Petar Manojlović, šum. pristav, 1910: Šumske štete u gospodarstvenim osnovama za preborne šume. (Svršit će se). Š.L. 1, s.24     PDF
5Piše Petar Manojlović, 1910: Revizija pravoužitničkoga katastra kod krajiških imovnih općina.. Š.L. 11, s.409    PDF
6Ing. Petar Manojlović (Vinkovci), 1922: Šumsko gazdinstvo i budžetsko rešavanje. Š.L. 4, s.203    PDF
7Ing. Manojlović Petar (Vinkovci), 1924: Sušenje hrastovih šuma (hrast lužnjak). Š.L. 10, s.502    PDF
8P. Manojlović, 1926: Uništavanje gubara i trombidiidae.. Š.L. 11, s.608    PDF
9Petar Manojlović, 1927: Sušenje posavskih hrastika. Š.L. 1, s.7     PDF
10Petar Manojlović, 1927: Uzroci sušenja naših hrastovih šuma. Š.L. 5, s.231    PDF
11Inž. P. Manojlović, 1928: Budžet Ministarstva Šuma i Rudnika.. Š.L. 3, s.134    PDF


                UNDER CONSTRUCTION