MALNAR, Josip
1Piše Josip Malnar., 1885: Obćinska šumarska služba u Dalmaciji.. Š.L. 3, s.104    PDF
2Sastavio kr. žup. nadšumar Josip Malnar, 1889: Osnova statuta o uredjenju službe obćinsko - kotarskih šumara u županiji varaždinskoj.. Š.L. 11, s.497    PDF


                UNDER CONSTRUCTION