D., Hamza
1 Č. Burlica, H. Dizdarević, B. Fabijanić, N. Prolić i V. Stefanović, 1977: Značaj poznavanja ekološkoh-proizvodnog potencijala degradiranih šuma submediteranskog područja Hercegovine u zaštiti čovjekove okoline. Š.L. 10-12, s.497    PDF
2 H. Dizdarević, 1978: Uloga i značaj šumskih nasada u prigradskim područjima na hercegovačkom kršu i problemi njihova podizanja. Š.L. 8-10, s.346    PDF
3 Dizdarević, A. i Berberović, H., 1985: Namjenska prerada tanke hrastove oblovine. Š.L. 9-10, s.465    PDF


                UNDER CONSTRUCTION